advocaat arbeidsrecht Alblasserdam

In de relatie tussen werkgever en werknemer heeft u regelmatig te maken met arbeidsrechtelijke zaken, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, ziekteverzuim of ontslag. Bij geschillen staat Groenenboom Advocatenpraktijk zowel werkgevers als werknemers bij met raad en daad. Waar mogelijk proberen we door bemiddeling het beste resultaat voor u te bereiken. Waar nodig staan we u bij in een proces.

Maar liever nog zijn we de vertrouwde adviseur van werkgevers en HR-medewerkers. Door vooraf zaken goed te regelen, kunnen veel problemen voorkomen worden. Dat bespaart u op termijn dus veel geld, tijd en energie.

Bij arbeidsrecht gaat het om onder meer de volgende onderwerpen:

 • ontslag;
 • ontslag op staande voet;
 • ontslag tijdens ziekte;
 • onderhandelen over een beÃĢindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst;
 • vergoedingen bij ontslag zoals een transitievergoeding of billijke vergoeding;
 • ziekteverzuim en re-integratie;
 • opzegging arbeidsovereenkomst;
 • bijzondere bedingen zoals concurrentiebeding, proeftijdbeding en geheimhoudingsbeding;
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten (bepaalde en onbepaalde tijd);
 • uitzendovereenkomsten;
 • gelijke behandeling
 • grondrechten in verband met werk;
 • het recht om minder te gaan werken (Wet flexibel werken);
 • ondernemingsraad;
 • naleving cao;
 • overgang van onderneming
 • Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)
 • AVG en arbeidsrecht;