advocaat erfrecht Barendrecht

Familie-en erfrecht

Het beëindigen van een samenlevingscontract of huwelijk heeft niet alleen emotionele consequenties, maar ook veel praktische en financiële. Groenenboom Advocatenpraktijk begeleidt u in dit proces, met oog voor de scheidende partners, maar zeker ook voor eventuele kinderen.

Groenenboom Advocatenpraktijk is u van dienst bij alle juridische vragen die verband houden met beëindiging van samenwonen of huwelijk. U kunt hierbij onder meer denken aan:

  • voeren van de echtscheidingsprocedure;
  • partneralimentatie;
  • kinderalimentatie;
  • omgang;
  • opstellen echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan;
  • vervangende toestemming om te verhuizen

Erfrecht

Het overlijden van een dierbare is een verdrietige gebeurtenis. Helaas ontstaan er daarna soms conflicten over de verdeling vaneen nalatenschap. Groenenboom Advocatenpraktijk adviseert u met kennis van zaken over wat u in een dergelijke situatie kunt doen. Met oog voor de emoties die spelen.

Bij Groenenboom Advocatenpraktijk kunt u terecht voor vragen over:

·aanvaarden van een nalatenschap;

·verdeling van een nalatenschap;

·geldigheid van het testament;

·rechten en / of plichten van de erfgenaam;

·taken en bevoegdheden van de executeur;

·de legitieme portie;

·uitoefening van wilsrechten;

·inbreng;

·schenkingen;

·versterferfrecht;

·uitleg van akten die betrekking hebben op de verdeling van een erfenis.

·als het moet het voeren van een procedure bij de rechtbank over een erfenis.