(Geen) garantie op tweedehands auto

dinsdag 21 mei 2019

U koopt een tweedehandsauto met fabrieksgarantie. Maar enkele tijd later ontvangt u een forse factuur omdat de garantie toch niet blijkt te gelden. Kunt u de overeenkomst ontbinden en uw geld terugkrijgen?

De feiten
Koper koopt op 21 juli 2017 bij een Volkswagen dealer een Volkswagen Golf voor €31.549,79. De factuur vermeldt dat de auto is aangeschaft inclusief resterende fabrieksgarantie. Op de dag dat de koper de auto aanschaft, vindt nog een aankoopkeuring en een onderhoudsservice plaats bij de dealer. De koper betaalt daarvoor.

De koper activeert vervolgens de fabrieksgarantie door op eigen kosten een onderhoudsbeurt te laten doen bij een andere Volkswagen dealer dan waar hij de auto kocht. Vanwege deze werkzaamheden ontvangt de koper op 12 oktober 2017 een factuur van de dealer voor een bedrag van € 3.266,93. Dat is schrikken natuurlijk. Het wordt zelfs dubbel schrikken. Want de dealer verklaart de garantie ongeldig. Hij ontdekte dat de auto ‘getuned’ is. Dat houdt in dat de automotor door technische aanpassingen krachtiger is gemaakt. Daarmee krijgt de motor andere specificaties dan de fabrikant voor ogen had bij het testen daarvan. De fabrieksgarantie vervalt daarom. Dit deelt de tweede Volkswagen dealer aan de koper van de auto mee. Ook vermeldt hij het op de factuur die hij aan de koper stuurt.

In reactie hierop stuurt de koper een brief aan de dealer waar hij de auto kocht. Daarin stelt hij dat er sprake is van non-conformiteit. De auto heeft niet de eigenschappen die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. De koper ging er van uit dat hij garantie op de auto had, maar dat blijkt niet het geval. Daarom eist hij vernietiging van de koopovereenkomst. Ook eist hij dat de dealer de gemaakte kosten en geleden schade van de koper betaalt.

De autodealer wijst de vorderingen van de koper van de hand. Een belangrijk argument daarvoor is dat hij niet de gelegenheid kreeg om zelf het probleem op te lossen.

Beoordeling door de rechter

Consumentenkoop
De zaak komt voor de rechter. Daar stelt de koper dat sprake is van consumentenkoop. De rechter gaat daar niet in mee. De koper kocht de auto op naam van zijn bedrijf. Hij heeft dus geen recht op consumentenbescherming.

Verzuim
Verder overweegt de rechter dat voor ontbinding van de koopovereenkomst op grond van artikel 6:265 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) vereist is dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst. Op grond van artikel 6:265 lid 2 BW geldt dat ontbinding van de koopovereenkomst pas aan de orde is als de verkoper in verzuim verkeert. Dat verzuim treedt pas in nadat aan de verkoper een termijn is gesteld om alsnog aan de koopovereenkomst te voldoen. De koper stuurde geen ingebrekestelling. Met als gevolg dat de verkopende dealer niet in verzuim raakte. Ontbinding van de koopovereenkomst is dus niet aan de orde.

Dwaling
Ook de vordering tot vernietiging wegens dwaling wijst de rechtbank af. De auto beschikte bij aflevering over de garantie en voldeed daarmee aan dat wat de koper op grond van de mededelingen van de verkoper mocht verwachten. Dat de garantie op een later moment door de dealer is gedeactiveerd, maakt dat niet anders.

Slot
De rechtbank stelt de koper in het ongelijk en wijst daarmee de vorderingen af. Tevens wordt de koper veroordeelt in de proceskosten van € 3.340,00.

Kocht of verkocht u een auto? En heeft u vragen over uw rechtspositie? Neem dan contact op door te bellen naar 06 – 338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak vindt u hier:

Deze blog is geschreven door: Angela Stolk en mr. drs. Harry Groenenboom.

Deel dit bericht via