Beveiliger handelt onveilig: terecht ontslag op staande voet

donderdag 19 december 2019

Auteur: mr. Harry Groenenboom

Voor werkgevers is het van groot belang om geen fouten te maken bij een ontslag op staande voet. Anders gaat het bij de kantonrechter onderuit. De zaak waarin de rechtbank Rotterdam op 13 december uitspraak deed, illustreert waar werkgevers op moeten letten.

De feiten
Werknemer werkt bij Maatbeveiliging als beveiligingsmedewerker. In de arbeidsovereenkomst met werknemer is uitdrukkelijk bepaald dat gebruik van geweld in geen enkel geval is toegestaan. De arbeidsovereenkomst verwijst naar een personeelsgids die ook een integriteit- en sanctiebeleid bevat. Ook daarin staat met zoveel woorden dat het gebruik van geweld nooit is toegestaan.

Op 5 juli 2019 werkt de beveiligingsmedewerker voor een klant op winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Hij ziet op een beeldscherm dat iemand, achteraf gezien blijkt het om een collega te gaan, met zijn hand even een beveiligingscamera bedekt. Naar aanleiding daarvan spreekt hij de man aan. Die geeft de beveiligingsmedewerker een duw, waarna deze een klap uitdeelt. Er ontstaat een vechtpartij, waarna de werknemer en de andere betrokkenen door de politie worden aangehouden. Werknemer wordt opgesloten door de politie en op 7 juli 2019 weer in vrijheid gesteld.

Op 8 juli stelt Maatbeveiliging de werknemer op non-actief en nodigt hem uit voor een gesprek op 9 juli 2019. In de brief waarmee werkgever dit meldt, staat ook dat de winkelier waarvoor de medewerker ten tijde van het incident werkte een klacht tegen hem had ingediend. Verder staat daarin dat werkgever de zaak zal onderzoeken, onder meer aan de hand van camerabeelden.

Tijdens het gesprek op 9 juli deelt Maatbeveiliging mee dat werknemer op staande voet is ontslagen. In de brief die Maatbeveiliging tijdens het gesprek aan werknemer overhandigt, staat niet alleen om welke feiten het gaat. Maar ook, welk verwijt werkgever aan werknemer maakt. Onder meer vindt Maatbeveiliging dat het gedrag van de beveiliger haaks staat op zijn functie. En ook, dat de goede naam van werkgever daardoor schade lijdt.

Oordeel kantonrechter
Werknemer vecht het ontslag op staande voet aan bij de kantonrechter in Rotterdam. Hij stelt dat werkgever onvoldoende rekening hield met de rol van anderen bij de vechtpartij. Ook stelt hij dat ontslag op staande voet te ver gaat, gelet op zijn tot dusver goede staat van dienst bij werkgever.

Maatbeveiliging stelt daartegenover dat werknemer als beveiliger de-escalerend moet optreden maar juist het tegenovergestelde deed.

De kantonrechter oordeelt op grond van de camerabeelden en de verklaring van een collega van werknemer dat het ontslag op staande voet terecht is. Werknemer stelt dat hij werd bedreigd. Volgens de kantonrechter had de beveiliger toen afstand moeten nemen en hulp moeten inschakelen. Dat deed hij niet. Dat de politierechter werknemer vrij sprak van de hem ten laste gelegde mishandeling, verandert niets aan de zaak. De politierechter oordeelt vanuit het strafrecht, daarin gelden andere normen dan in een ontslagzaak.

De les
Maatbeveiliging paste het uiterste middel van ontslag op staande voet correct toe. Er gelden duidelijke normen die verankerd zijn in de arbeidsovereenkomst en in de personeelsgids. Er vond een goed onderzoek naar de feiten plaats voordat men werknemer op staande voet ontsloeg. De brief waarin het ontslag op staande voet aan werknemer werd medegedeeld, maakt duidelijk wat werkgever aan werknemer verwijt. Dat was anders in de zaak waar deze blog over gaat, en waarin het ontslag op staande voet geen stand hield.

Slot
Heeft u te maken met ontslag op staande voet. Of heeft u daar vragen over? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0180 - 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De hier besproken uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via