Billijke vergoeding voor zorgmedewerker

woensdag 4 mei 2022

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Een zorginstelling brengt een werknemer voor de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Maar handelt ernstig verwijtbaar. Een dure grap.

De feiten

Werknemer is sinds 1986 in dienst bij stichting Alliade, een zorginstelling. Sinds 5 augustus 2019 is hij aangesteld als hoofd van locatie De Hammeren. In de functieomschrijving staat dat werknemer verantwoordelijk is voor een kwantitatief en kwalitatief juiste personele bezetting.

Personeelstekort

In de zomer van 2021 stappen drie medewerkers tegelijk op. Dat maakt het voor de werknemer moeilijk om de roosters rond te krijgen. Per e-mail van 27 juli 2021 stelt hij zijn leidinggevende op de hoogte van de personele problemen.

Incidenten

Voor de avonddienst van 8 augustus 2021 roostert de werknemer twee uitzendkrachten in voor de locatie de Hammeren 6. Die avond vindt een incident plaats.

Naar aanleiding van dit incident gaat de leidinggevende het gesprek aan met werknemer. Er worden enkele afspraken gemaakt om herhaling van het incident te voorkomen.

Op 22 augustus roostert de werknemer weer twee uitzendkrachten in. Opnieuw vindt een incident plaats.

Vrijgesteld van werk

Op 25 augustus 2021 vindt naar aanleiding van dit tweede incident een gesprek plaats tussen de werknemer en zijn leidinggevende. Tijdens dit gesprek wordt de werknemer vrijgesteld van werk.

Audit

Op 15 september 2021 vindt een audit-onderzoek plaats naar de kwaliteit op de locatie de Hammeren 6. Uit het rapport blijkt dat de locatie op veel punten niet voldoet aan de norm.

Verzoek om ontbinding

Werkgever wendt zich tot de kantonrechter en verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hieraan legt werkgever ten grondslag dat werknemer ernstig verwijtbaar handelde door twee onervaren uitzendkrachten in te roosteren.

Subsidiair verzoekt de werkgever om ontbinding op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Oordeel kantonrecher

Lang dienstverband

De kantonrechter stelt bij de beoordeling van het verzoek voorop dat werknemer bijna 36 jaar in dienst is van Alliade en dat hij daarvan 22 jaar werkzaam is als hoofd. Al die jaren functioneerde de werknemer naar tevredenheid. Sinds 2014 voerde Alliade geen functioneringsgesprekken meer met de werknemer.

Uitzendkrachten

Verder was in de zomerperiode van 2021, toen de incidenten plaatsvonden, sprake van problematische personele krapte als gevolg van het vertrek van drie medewerkers in de vakantieperiode. Alliade voert verder niet het beleid dat het niet is toegestaan twee uitzendkrachten in te roosteren op een locatie. Dat is dus toegestaan. Alliade beweert dat werknemer twee onervaren uitzendkrachten inzette, maar de werknemer bestrijdt dit.

Omstandigheden

Volgens de kantonrechter leggen de volgende omstandigheden gewicht in de schaal: het lange dienstverband van werknemer, de korte periode tussen de op 11 augustus 2021 gemaakte afspraken en het incident op 22 augustus, en het feit dat de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in de vakantieperiode. Gelet op die omstandigheden concludeert de kantonrechter dat Alliade werknemer onvoldoende tijd gaf om de gemaakte afspraken over de problematische personele planning na te komen en zijn functioneren op dat punt te verbeteren.

Verstoorde arbeidsverhouding

Wel oordeelt de kantonrechter dat de arbeidsverhouding verstoord is. Om die reden ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst.

Billijke vergoeding

De verantwoordelijkheid voor de verstoring van de arbeidsrelatie legt de kantonrechter bij Alliade. Die trok in twee maanden tijd de conclusie dat zij niet verder kon met werknemer. Zonder deugdelijke begeleiding of een reëel verbetertraject. Ook deed Alliade intern onderzoek naar het handelen van werknemer, waardoor zijn positie als leidinggevende nog verder onder druk kwam te staan. Alliade handelde daarom ernstig verwijtbaar. En moet aan werknemer een billijke vergoeding betalen van € 40.594,41 bruto. Met daarnaast nog een transitievergoeding van € 59.405,59 bruto. Tel uit je winst!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via