concurrentiebeding en faillissement

maandag 22 april 2013

Wanneer mijn werkgever failliet is, heb ik met het concurrentiebeding niets meer te maken! Zo wordt vaak gedacht. De gedachte lijkt logisch, maar is niet juist.

Een concurrentiebeding is een beding waarbij een werknemer beperkt wordt in zijn mogelijkheden om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige. Doorgaans is daarin opgenomen dat een werknemer geen (zakelijk) contact mag hebben met relaties van zijn werkgever. In deze blog gaat het over het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Ook ZZP’ers kunnen met een concurrentiebeding te maken krijgen, meer informatie daarover vindt u hier.

Curator
In geval van faillissement neemt de curator het beheer en beschikking van het bedrijf over. De vraag is of de curator belang heeft bij handhaving van het concurrentiebeding. Dat is in elk geval zo als de curator de onderneming in stand houdt ten behoeve van de boedel. Hij zorgt er dan voor dat het bedrijf blijft draaien. Om de onderneming voor een zo goed mogelijke prijs te kunnen verkopen, heeft de curator er belang bij dat het concurrentiebeding wordt nageleefd. Concurrentie van ex-werknemers maakt de waarde van de onderneming alleen maar minder. Hij zal daarom de werknemers aan het concurrentiebeding willen houden, ook degenen die het bedrijf reeds vrijwillig of gedwongen hebben verlaten.

Omstandigheden van het geval
Wanneer de rechter toetst welke rechten en verplichtingen aan een overeenkomst ontleend kunnen worden, kijkt hij altijd naar de omstandigheden van het geval. Dat geldt ook bij een arbeidsovereenkomst. De ene situatie is de andere niet. In het algemeen zal de rechter het faillissement zien als een bijzondere situatie, waarin het niet vanzelfsprekend is dat het concurrentiebeding wordt gehandhaafd. Wanneer blijkt dat handhaving van het concurrentiebeding, al dan niet contractueel bedongen, een voorwaarde is voor een doorstart van de onderneming, ligt dat alweer heel anders. Curatoren hebben bijvoorbeeld ook belang bij het concurrentiebeding als dat een voorwaarde is voor de koop van intellectuele eigendom van de vorige werkgever. Dit zijn zomaar wat voorbeelden die aan de rechtspraak zijn ontleend.

Wat kan ik doen?
De gedachte dat een werknemer bij faillissement van werkgever per definitie van het concurrentiebeding ontslagen is, is dus niet juist. Faillissement is wel een belangrijk argument om werknemer niet aan het concurrentiebeding te willen houden. Wanneer de curator de onderneming wil voortzetten om die zo goed mogelijk te kunnen verkopen, ligt het alweer anders.

Een werknemer die aan een concurrentiebeding wordt gehouden, heeft overigens wel de mogelijkheid om op grond van boek 7 Burgerlijk Wetboek, artikel 653 lid 4, een vergoeding daarvoor te eisen.

Wanneer uw werkgever failliet is verklaard en u niet weet of u nog aan het concurrentiebeding gehouden bent, is het raadzaam juridisch advies in te winnen. Op schending van het concurrentiebeding staat vaak een hoge boete. U kunt beter voorkomen dat u die moet betalen.

Wilt u weten hoe het zit met uw concurrentiebeding? Neem dan voor kosteloos eerste advies contact op via 06 - 338 24 563, of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl

Deel dit bericht via