Drie redenen om algemene voorwaarden te gebruiken

maandag 3 juni 2013

Algemene voorwaarden zijn vaak niet de eerste prioriteit van (startende) ondernemers. Die zijn enthousiast bezig met hun bedrijf. Toch helpen goede algemene voorwaarden om van uw bedrijf een succes te maken. In deze blog worden drie redenen besproken waarom dat zo is.

1 Algemene voorwaarden geven duidelijkheid.
Algemene voorwaarden geven duidelijkheid voor uzelf en anderen. Bij het opstellen van algemene voorwaarden denkt u na over vragen die in de praktijk vroeger of later toch aan de orde komen. Zoals:

  • Wanneer is er een overeenkomst gesloten met de klant?
  • Moet er altijd een getekende offerte zijn?
  • Wil ik de mogelijkheid hebben om te vragen vooruit te betalen?
  • Wat doe ik als de klant niet meewerkt bij de uitvoering van de overeenkomst?
  • Breng ik kosten in rekening als de opdracht kort van tevoren wordt geannuleerd?
  • Hoe regel ik mijn aansprakelijkheid?

Een gesprek met een klant over dergelijke onderwerpen verloopt heel wat soepeler als u kunt verwijzen naar uw algemene voorwaarden.

2 Algemene voorwaarden verminderen de kans op wanbetaling.
Algemene voorwaarden verminderen de kans op wanbetaling. Als betaling van uw factuur uitblijft nadat de betalingstermijn is verstreken, staat u sterker als u kunt verwijzen naar wat in de algemene voorwaarden is opgenomen over incassokosten en betalingsvoorwaarden. Tegelijk merkt uw klant dat u sterk staat als het op een juridische procedure aan zou komen. Dat geeft een prikkel om betaling niet langer uit te stellen. Andersom zal een berekenende wanbetaler ook misbruik maken van het feit dat u juridisch niet sterk staat als u geen algemene voorwaarden hanteert.

3 Algemene voorwaarden voorkomen dure en tijdrovende procedures.
Algemene voorwaarden voorkomen dure en tijdrovende procedures, en daarmee kosten. Wanneer zaken niet duidelijk geregeld zijn, is de kans groter dat een zakelijk meningsverschil voor de rechter wordt gebracht. U moet dan gaan reageren op brieven van de advocaat van de wederpartij, zelf een advocaat in de arm nemen, in overleg met uw advocaat een standpunt bepalen. Daarbij loopt u ook het risico dat u de advocaatkosten van de wederpartij moet betalen als u in het ongelijk wordt gesteld. Dat dit alles niet bijdraagt aan het succes van uw onderneming, is duidelijk. Zo bezien is een investering in algemene voorwaarden snel terugverdiend.

Tenslotte
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of wilt u algemene voorwaarden laten opstellen? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 06-338 24 563 of door een bericht te sturen naar info@groenenboomadvocaat.nl.

Deel dit bericht via