Geen consumentenbescherming voor koper tweedehands auto

vrijdag 31 mei 2024

Auteur: Angela Stolk

Een vrouw koopt een tweedehandsauto voor haar eenmanszaak. Kort na levering vertoont de auto gebreken. Kan de koper aanspraak maken op consumentenbescherming?

De feiten

De koper handelt in de uitoefening van haar eenmanszaak en schaft een Volkswagen Touareg (2003) aan voor € 8.300,00 bij een autodealer. De factuur vermeld dat de auto is verkocht zoals bereden, akkoord is en zonder garantie. Na een reparatie en APK keuring is de auto op 11 februari 2023 geleverd.

Op 13 februari 2023 gaat de auto naar de garage omdat storingen aan het licht zijn gekomen. De auto wordt onderzocht en blijkt verschillende gebreken te hebben. Op 15 februari is de auto weer opgehaald, sindsdien is er niet mee gereden. Op dezelfde dag verzoekt de koper per brief aan de verkoper om buitengerechtelijke ontbinding van de koop. Op 7 maart verzoekt koper via haar gemachtigde om de gebreken binnen twee weken te herstellen. De verkoper weigert dit. Op 31 maart verzoekt koper nogmaals tot buitengerechtelijke ontbinding en teruggave van de aankoopsom. Verkoper stelt niet aansprakelijkheid te zijn.

De koper wendt zich tot de kantonrechter te Haarlem. Zij eist buitengerechtelijke ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van de aankoopprijs. Ook eist zij dat de auto binnen twee weken na de datum van het vonnis opgehaald wordt. Koper stelt dat de auto niet voldoet aan wat er verwacht mocht worden. Omdat de verkoper vertelde dat de accu van de auto zwak was, kon zij maar een korte proefrit maken waarbij er al storingslampjes brandden. Partijen zijn overeengekomen dat deze gebreken zouden worden verholpen. Na levering bleek er een probleem met de verwarming te zijn en viel de auto op de snelweg tweemaal uit. Een garage constateerde een aantal storingen en gebreken. De auto start niet meer.

Verkoper verweert zicht met de stelling dat de koper afzag van garantie en betwist dat bij aflevering sprake was van non-conformiteit. De auto is geleverd met een APK keuring, zoals is afgesproken. Na levering zijn de risico’s voor koper, ook gezien de leeftijd van de auto.

Oordeel kantonrechter

De vraag is of de auto voldoet aan de koopovereenkomst. De kantonrechter gaat niet in op het verweer met betrekking tot uitsluiting van aansprakelijkheid, nu verkoper de schriftelijke overeenkomst niet heeft laten zien en dus niet kan worden nagegaan of het verweer juist is.

Een zaak voldoet op grond van artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek (BW) niet aan de overeenkomst als die niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Volgens artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering rust de bewijslast op de koper. Dit is een verschil met consumentenkoop, waar op grond van artikel 7:18 lid 2 BW wordt vermoed dat de zaak bij levering niet aan de overeenkomst beantwoordt als het gebrek zich na één jaar openbaart. Nu de auto is gekocht voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, is geen sprake van consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 BW.

De ernst en het ontstaan van de gebreken zijn niet goed te herleiden, een toelichting voor het uitvallen van de auto ontbreekt. Met een APK keuring is de auto goedgekeurd voor verkeersveiligheid. De koper heeft onvoldoende concreet gemaakt dat de auto bij aflevering een gebrek had dat zij niet hoefde te verwachten. Hierin wordt meegewogen dat de auto een hoge leeftijd heeft, er gebreken waren tijdens de proefrit en op de factuur staat dat er geen garantie is. Ook de afspraak voor vervanging van de accu en reparatie van de storingslampjes is niet bewezen.

De kantonrechter wijst de vorderingen af en koper wordt veroordeeld in de proceskosten van € 660,00.

Slot

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op door te bellen naar 0180 – 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij zijn u graag van dienst.

De volledige uitspraak vindt u hier.

Deel dit bericht via