Geen mondkapje, geen loon

zaterdag 16 januari 2021

Auteur: Harry Groenenboom

Mag een werkgever zijn werknemers verplichten om een mondkapje te dragen? Ja, oordeelt de kantonrechter in kort geding op 13 januari. Want de werkgever heeft een instructiebevoegdheid.

Relevante feiten en omstandigheden
Werknemer werkt als chauffeur bij een patisserie/chocolaterie/ijssalon dat in drie plaatsen vestigingen heeft. De taak van werknemer is om met een transportbus goederen rond te brengen bij de verschillende vestigingen, goederen af te leveren bij klanten en goederen op te halen bij leveranciers.

Op 13 oktober 2020 verplicht werkgever het personeel om mondkapjes te gaan dragen in het bedrijf. Per WhatsApp bericht worden de werknemers daarvan op de hoogte gesteld.

De betreffende werknemer geeft geen gehoor hieraan. Werkgever spreekt hem daarop aan, maar tevergeefs. Op 29 oktober stelt werkgever de chauffeur op non-actief met inhouding van loon. Werknemer zal zijn ingehouden loon alsnog krijgen als hij alsnog een mondkapje gaat dragen.

Werknemer accepteert dit niet en begint een kort geding procedure.

Tegenover de kantonrechter zegt de chauffeur dat zijn werkgever in redelijkheid niet van hem kan vragen dat hij tijdens werktijd een mondkapje draagt. Weliswaar heeft werkgever een instructierecht. Maar dat instructierecht moet wel redelijk worden toegepast. En de instructie om een mondkapje te dragen is niet redelijk. Het veroorzaakt hinder, ongemak en gezondheidsrisico’s zonder dat hier zwaarwegende belangen tegenover staan. Daarnaast maakt de mondkapjesplicht inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Oordeel kantonrechter

Instructierecht

De werkgever baseert zich op het instructierecht in artikel 7:660 Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de werknemer zich moet houden aan voorschriften over het verrichten van werk. En ook aan voorschriften die ertoe dienen dat het in een onderneming ordelijk toegaat.

Gezonde en veilige werkomgeving

De kantonrechter oordeelt dat het dragen van een mondkapje twee legitieme doelen dient. In de eerste plaats moet een werkgever zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarbij hoort dan ook het nemen van maatregelen om te voorkomen dat werknemers met het coronavirus besmet raken.

Financieel belang

In de tweede plaats lijdt werkgever schade doordat werknemers wegens ziekte of quarantaine niet kunnen werken maar wel loon krijgen doorbetaald. Werkgever heeft er daarom ook een financieel belang bij om te voorkomen dat werknemers besmet raken met het coronavirus.

Eén lijn trekken in het bedrijf

De kantonrechter is het niet met de werknemer eens dat hij als chauffeur geen mondkapje hoeft te dragen. Hierbij overweegt hij dat de chauffeur onderdeel uitmaakt van een werkgemeenschap. Werkgever heeft er verder belang bij om één lijn te trekken binnen het bedrijf. Wanneer de één wel een mondkapje draagt en de ander niet is de maatregel niet effectief. Ook speelt mee dat met de specifieke werkomstandigheden van de chauffeur rekening is gehouden. Want hij hoeft alleen een mondkapje te dragen als hij een gebouw ingaat. En niet in de 90% van de werktijd dat hij in het busje rijdt.

Slot
Deze uitspraak bevestigt dat een werkgever het recht heeft om in het kader van de coronapandemie werknemers te verplichten een mondkapje te dragen tijdens het werk.

Bent u werkgever of werknemer. En heeft u arbeidsrechtelijke vragen in verband met de coronaomstandigheden? Aarzel dan niet om contact op te nemen en bel naar 0180 – 47 25 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via