Grensoverschrijdend gedrag werknemer

zaterdag 19 maart 2022

Een autorijschool ontvangt meldingen van grensoverschrijdend gedrag van een rijinstructeur tegenover vrouwelijke leerlingen. Rechtvaardigt dat ontslag op staande voet? Over deze vraag sprak het hof Den Bosch zich onlangs uit.

Relevante feiten

Een rijinstructeur is sinds 1 oktober 2020 op basis van een halfjaarcontract in dienst bij een autorijschool.

Eerste melding grensoverschrijdend gedrag

Op 3 november 2020 krijgt een leerlinge van de autorijschool les van een vrouwelijke collega van de rijinstructeur. De leerlinge vertelt aan de collega dat de rijinstructeur verbaal grensoverschrijdend gedrag tegenover haar vertoonde.

Op 5 november 2020 confronteert de vrouwelijke collega de rijinstructeur met het verhaal dat zij hoorde van de leerlinge. De rijinstructeur beweert vervolgens dat het juist andersom was: de leerlinge vond hem leuk en liet dat ook blijken. Ten bewijze daarvan toont hij een WhatsApp bericht met een kus-icoontje.

Tweede melding grensoverschrijdend gedrag

Op 13 november 2020 belt de partner van een andere leerlinge de autorijschool. Hij meldt dat de rijinstructeur zijn partner verbaal seksueel onheus bejegende. Werkgever doet vervolgens navraag bij de betreffende leerlinge, en die bevestigt het verhaal.

Nader onderzoek

In het weekend van 14 en 15 november 2020 doet de autorijschool navraag bij verschillende andere vrouwelijke leerlingen. Ook zij meldden verbaal grensoverschrijdend en intimiderend gedrag van de rijinstructeur. Op verzoek van de werkgever worden die verklaringen later op schrift gesteld.

Ontslag op staande voet

Op maandag 16 november 2020 ontslaat werkgever de rijinstructeur op staande voet. Per aangetekende brief van 17 november 2020 bevestigt werkgever dit ontslag op staande voet.

Verzoek om vernietiging ontslag

Werknemer wendt zich vervolgens tot de kantonrechter met het verzoek om het ontslag op staande voet te vernietigen. In de procedure draagt de kantonrechter aan de werkgever op om te bewijzen dat sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de rijinstructeur. Vervolgens laat de autorijschool vier leerlingen als getuige horen. Naar het oordeel van de kantonrechter is de werkgever geslaagd in het leveren van bewijs. De uitkomst van de zaak is dan ook dat het ontslag op staande voet in stand blijft.

Hoger beroep

Vervolgens gaat de werknemer in hoger beroep bij het hof Den Bosch. Hij voert aan dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Het voldoet niet aan de wettelijke eis dat het zo spoedig mogelijk (onverwijld) wordt gegeven. Er zit teveel tijd tussen de eerste klacht op 5 november 2020 en het ontslag op staande voet op 16 november 2022. Ook is er geen sprake van een dringende reden.

Oordeel hof

Het hof oordeelt dat het ontslag op staande voet wel onverwijld gegeven is. Na de klacht over de rijinstructeur op 5 november 2020 aarzelde werkgever nog over de gevolgen die dat moest hebben. Werknemer toonde immers ook een WhatsApp bericht met een kus-icoontje van de betreffende leerlinge. Het hof heeft er begrip voor dat werkgever uiterst zorgvuldig te werk wilde gaan, gelet op de aard en de ernst van de klacht over de rijinstructeur.

Het grensoverschrijdend gedrag van de werknemer is naar het oordeel van het hof verder ook een dringende reden die ontslag op staande voet rechtvaardigt. Hierbij verwijst het hof naar de in het geding gebrachte verklaringen van de betreffende leerlingen. Die verklaringen zijn gedegen, gedetailleerd, en geven ook een bepaald patroon in het gedrag van de rijinstructeur weer. Verder is van doorslaggevend belang dat werknemer het grensoverschrijdend gedrag vertoonde in de functie van rijinstructeur.

Dat het grensoverschrijdend gedrag van de werknemer op 16 november 2020 nog niet bewezen was, doet naar het oordeel van het hof niet ter zake. Dat bewijs kan ook later geleverd worden.

Verder overweegt het hof dat sprake is van een machtspositie van de rijinstructeur ten opzichte van de leerling. Door het wangedrag van de rijinstructeur kon werkgever de veiligheid van de leerlingen niet meer garanderen. Het ontslag op staande voet is daarom terecht gegeven.

Getuigenbewijs

Deze werkgever pakte de kwestie goed aan door zorgvuldig onderzoek te doen. Het gebeurt niet vaak dat in een arbeidsgeschil getuigen worden gehoord. Dat is ook riskant, met name omdat getuigen beïnvloed kunnen zijn. Hun getuigenis is dan niet meer bruikbaar om als bewijs te dienen. Maar hier pakte het goed uit.

Slot

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? Neem dan telefonisch contact op via 0180 – 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via