Heeft chauffeur tijdens vakantie recht op loon over overuren?

zaterdag 26 februari 2022

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Maakt vergoeding van overuren onderdeel uit van loon waarop werknemer tijdens vakantiedagen recht heeft? Ja, oordeelt de kantonrechter te Utrecht in een recente uitspraak.

Relevante feiten

Werknemer is sinds 2005 in dienst bij werkgever in de functie van vrachtwagenchauffeur. Op de arbeidsovereenkomst is de cao ‘Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen” van toepassing. Op grond daarvan hebben werknemers recht op doorbetaling van een deel van de gemiddeld verdiende toeslagen in de periode daarvoor.

Werkgever stelt aan de vrachtwagenchauffeur voor om de aanspraak op de overuren en toeslagen af te kopen voor de som van € 750,00 bruto. Daarmee is de vrachtwagenchauffeur het niet eens, hij maakt aanspraak op € 7.250,01 bruto.

Uiteindelijk schakelt de chauffeur de kantonrechter in. Hij verzoekt om het hierboven vermelde bedrag. Daarbij beroept werknemer zich op het arrest van het Hof van Justitie EU van 15 september 2011 (Williams / British Airways) en het arrest van het Hof van Justitie EU van 13 december 2018 (Hein/Holzkamm). Daaruit blijkt volgens hem dat werknemers die structureel overwerken en toeslagen ontvangen recht hebben op een gemiddelde van de waarde daarvan. Die waarde komt bovenop de normale waarde van een vakantiedag. Werkgever verweert zich met de stelling dat het overwerk niet op regelmatige basis plaatsvond. Bovendien zijn de overwerkvergoedingen geen belangrijk onderdeel van het normale salaris.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat het recht op loon tijdens vakantie onder meer volgt uit de Richtlijn 2003/88 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeid. Artikel 7 van deze richtlijn bepaalt dat elke werknemer jaarlijks recht heeft op minstens vier weken vakantie. Verder overweegt de kantonrechter dat het Hof van Justitie EU in de uitspraak van 15 september 2011 (Williams/British Airways) aangaf dat het vereiste van betaling van vakantieloon tot doel heeft, de werknemer tijdens vakantie in een situatie te brengen die wat het loon betreft vergelijkbaar is met de situatie tijdens de gewerkte periodes.

In deze zaak vloeit uit de arbeidsovereenkomst de verplichting voort dat de vrachtwagenchauffeur op regelmatige basis overuren maakt. Het rooster wordt door werkgever bepaald via de planning van de te rijden routes. De planning bepaalt verder welke ritten een chauffeur moet doen. Overuren horen bij het werk als chauffeur en een chauffeur voelt zich verplicht om die te maken. Daarmee is volgens de kantonrechter voldoende onderbouwd dat het maken van overuren intrinsiek samenhangt met de taken die de werknemer als chauffeur zijn opgedragen. Daarom maakt de vergoeding van de overuren deel uit van het loon waarop werknemer gedurende vakantie recht heeft. De vrachtwagenchauffeur heeft daarom recht op het vakantiegeld dat hij vraagt: € 7.250,01 bruto.

Slot

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over vakantiegeld en overuren? Neem dan contact op via telefoonnummer 0180 – 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl.

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via