Het nieuwe consumentenrecht en algemene voorwaarden

vrijdag 13 juni 2014

Vanaf 13 juni 2014 is het consumentenrecht ingrijpend gewijzigd. De ‘Implementatiewet richtlijn consumentenrechten’ treedt in werking. Met deze wet wordt de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten in wetgeving omgezet. Wat betekent dit voor de algemene voorwaarden van een ondernemer die met consumenten zaken doet? Enkele voorbeelden van onderwerpen die opnieuw bezien moeten worden.

Herroepingsrecht
Een belangrijke wijziging is het herroepingsrecht. Boek 6 artikel 230o Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat een consument een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte binnen veertien dagen zonder opgave van redenen mag ontbinden. Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die wordt gesloten via internet of de telefoon. Bij een overeenkomst buiten de verkoopruimte kun je denken aan verkoop aan huis, of tijdens een excursie die door de verkoper is georganiseerd. Wanneer de consument spijt krijgt van een gesloten overeenkomst, kan hij daar dus zonder opgave van redenen binnen veertien dagen vanaf. Voorheen kon dat ook, maar moest de consument binnen zeven dagen herroepen. Wanneer de termijn van zeven dagen in uw algemene voorwaarden staat, moet u dat dus aanpassen. De regel van het herroepingsrecht kent echter ook uitzonderingen. Zo’n uitzondering is bijvoorbeeld een ring die een edelsmid specifiek volgens de wensen van een klant heeft gemaakt. In een dergelijke situatie bepaalt boek 6 artikel 230p lid f BW dat geen recht op ontbinding bestaat. Dat geldt verder ook voor zaken die snel kunnen bederven, en voor zaken die om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden. Het is aan te bevelen om in de algemene voorwaarden op te nemen of het wel of niet mogelijk is een gesloten overeenkomst te herroepen. Dat voorkomt nodeloze discussies. Overigens gelden de regels die betrekking hebben op verkoop buiten verkoopruimte alleen voor transacties van meer dan 50 euro.

Vervoerrisico bij consumentenkoop
Ook de regels over het vervoerrisico bij consumentenkoop veranderen. Boek 7 artikel 11 BW bepaalt dat een zaak voor risico van de koper is vanaf het moment dat koper of iemand die door de koper is aangewezen de zaak heeft ontvangen. Dat is echter anders als de koper zelf een vervoerder heeft aangewezen. In dat geval gaat het risico over op de koper vanaf het moment van ontvangst door de vervoerder.

Tenslotte
Doe je zaken met consumenten, en wil je weten of je algemene voorwaarden moeten worden aangepast? Neem dan contact op via info@groenenboomadvocaat.nl, of bel naar 06-338 24 563.

Deel dit bericht via