Incassokosten en algemene voorwaarden

donderdag 27 september 2012

INCASSOKOSTEN EN ALGEMENE VOORWAARDENIncassokosten, wat zijn de regels?
In veel algemene voorwaarden is iets opgenomen over incassokosten, kosten die in rekening gebracht zullen worden als tijdige betaling van een factuur uitblijft. Drie jaar geleden alweer, sinds 1 juli 2012, zijn de wettelijke incassokosten aan maxima gebonden. Toen trad het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” in werking. Dit besluit stelt de volgende regels: • Het minimale bedrag dat in rekening gebracht mag worden is € 40,–; • Over de eerste € 2.500,– mag maximaal 15% incassokosten worden gerekend; • Over de tweede € 2.500,– mag maximaal 10% worden gerekend; • Over de volgende € 5.000,– mag maximaal 5% worden gerekend • Over de volgende € 190.000,– mag maximaal 1% worden gerekend; • Over het meerdere mag maximaal 0.5% worden gerekend met een maximum van € 6.775,– Een voorbeeld om te verduidelijken wat dit betekent. Stel je hebt een vordering van € 5.000,–. Over de eerste € 2.500,– mag je 15% aan kosten rekenen, dat is € 375,–. Over de tweede € 2.500,– mag je 10% aan kosten rekenen, dat is € 250,–. In totaal mag je dus € 625,– aan kosten rekenen. Bij kleine vorderingen is een percentage daarvan niet toereikend voor de kosten die je moet maken. Daarom geldt een minimum bedrag van € 40,– dat je altijd in rekening mag brengen. Let wel: naast de wettelijk toegestane kosten mag je geen andere kosten zoals administratiekosten, aanmaningskosten of herinneringskosten in rekening brengen.

Incassokosten en BTW
Mag over de incassokosten ook BTW worden berekend? Ja, maar alleen als de schuldeiser zelf BTW moet betalen over zijn incassokosten en niet de mogelijkheid heeft om die BTW te verrekenen. De schuldeiser moet dan twee dingen nadrukkelijk verklaren: ten eerste dat hij de BTW niet kan verrekenen, en ten tweede dat hij in verband daarmee de incassokosten heeft verhoogd.

Consumenten en bedrijven
Het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” is gebaseerd op de “Wet incassokosten” van 15 maart 2012. Door deze wet werd onder andere artikel 96 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. Zo is daarin vastgelegd dat de maximale incassokosten voor consumenten verplicht gelden. Ook mogen, zegt artikel 96 lid 5, bij een consument pas incassokosten in rekening worden gebracht als die eerst schriftelijk is aangemaand en een betalingstermijn krijgt van veertien dagen. Daarbij geldt ook dat de betalingstermijn pas een dag na de aanmaning mag gaan lopen. Wanneer zaken worden gedaan met bedrijven, mogen afspraken worden gemaakt die afwijken van de wettelijke maxima. Wanneer bedrijven onderling geen afspraken maken over de incassokosten, gelden de wettelijke normen.

Algemene voorwaarden up to date?
Tot slot een vraag: zijn je algemene voorwaarden wat incassokosten betreft in overeenstemming met de regels? Wanneer dat niet het geval is, is het belangrijk dat je je voorwaarden aanpast. In deze tijd kampen veel bedrijven met openstaande facturen. Om de kans dat je een incassoprocedure wint zo groot mogelijk te maken, is het belangrijk dat je de algemene voorwaarden op orde hebt. Wil je meer weten? Neem dan contact op via de contactgegevens op deze website.

Deel dit bericht via