Kan werknemer terugkomen op mondeling ontslag?

dinsdag 21 mei 2024

Een werknemer zegt tegen zijn werkgever dat hij ontslag neemt, maar komt daar later op terug. Kan dat? Daarover sprak de kantonrechter te Zaanstad zich onlangs uit.

Relevante feiten

Op 8 juni geeft de werkgever aan dat hij een verkeersboete wil inhouden op het loon van de werknemer. De werknemer zegt vervolgens dat hij zal stoppen met werken als dat echt gebeurt. De werkgever benadrukt dat hij inderdaad de boete zal inhouden op het loon van de werknemer. Waarop de werknemer antwoordt dat hij inderdaad stopt om te werken voor deze werkgever. Het gesprek vond plaats aan het begin van de middag. Aan het begin van de avond stuurt de werknemer een WhatsApp bericht met de mededeling dat hij per vandaag stopt.

Daar houdt de werkgever hem aan. Dat vindt de werknemer minder leuk. Hij wendt zich tot de kantonrechter en verzoekt om een billijke vergoeding, een vergoeding omdat de opzegtermijn niet is nagekomen, en een transitievergoeding. Verder verzoekt hij om uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een “luide en duidelijke opzegging” door de werknemer. Er was geen reden voor de werkgever om nader onderzoek te doen naar de vraag of de werknemer écht ontslag wilde nemen. De boodschap van de werknemer was glashelder. En er waren geen omstandigheden waarom de werkgever moest twijfelen aan de bedoelingen van de werknemer.

Dit betekent dat de kantonrechter de verzoeken om een billijke vergoeding en een transitievergoeding afwijst. Wel wijst de kantonrechter het verzoek om uitbetaling van € 1.115,64 aan niet genoten vakantiedagen toe. De werkgever zegt dat de werknemer onbetaalde vakantie had. Maar dat baat hem niet omdat de niet genoten vakantiedagen te maken hebben met doorbetaalde vakantie.

De rechter deed mondeling uitspraak, en legde die vast in een proces-verbaal van de mondelinge behandeling.

Slot

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Of heeft u te maken met een soortgelijke situatie? Schroom dan niet om contact op te nemen door te bellen naar 0180 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij zijn u graag van dienst!

Het proces-verbaal vindt u hier

Deel dit bericht via