Kantonrechter schorst concurrentiebeding

dinsdag 15 februari 2022

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Mag een werknemer bij de klant van zijn werkgever in dienst treden ondanks dat de arbeidsovereenkomst een concurrentie- en relatiebeding bevat? Ja, oordeelt de kantonrechter te Alkmaar in een recent kort geding.

Relevante feiten en omstandigheden

Werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst als hoofdmonteur buitendienst voor een bedrijf dat elektrische installaties levert. De arbeidsovereenkomst bevat een concurrentiebeding, en daarnaast ook een relatiebeding. Inhoud van het concurrentiebeding is dat werknemer niet binnen één jaar na het einde van het dienstverband binnen een straal van twintig kilometer vanaf het kantoor van werkgever bij een gelijk of vergelijkbaar bedrijf mag gaan werken.

Werknemer krijgt echter het aanbod om bij een klant van werkgever te gaan werken, Qirion B.V. Werknemer wil hem aan het concurrentiebeding houden, wat betekent dat werknemer niet voor Qirion aan de slag mag gaan.

Werknemer start een kort geding procedure bij de kantonrechter. In die procedure vordert hij schorsing van het overeengekomen concurrentie- en relatiebeding. Werkgever betwist de vordering en beroept zich op mogelijk verlies van omzet.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat op grond van artikel 7:653 Burgerlijk Wetboek (BW) het concurrentie- en relatiebeding vernietigd kan worden indien werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van werkgever.

Verder overweegt de kantonrechter dat het belang van een werkgever bij een concurrentie- en relatiebeding is om de opgebouwde kennis, de bestaande relaties en de concurrentiepositie te beschermen. Dat belang is niet om een werknemer te binden, mede gelet op het grondrecht van vrije arbeidskeuze.

De werknemer heeft er volgens de kantonrechter belang bij om bij Qirion te gaan werken. Want daar kan hij met gecompliceerdere hoogspanningsinstallaties gaan werken en doorgroeien naar technisch hoger gekwalificeerde functies. Die mogelijkheden heeft hij bij zijn huidige werkgever niet. Hierbij weegt de kantonrechter ook mee dat het recht op vrije keuze van arbeid een zwaarwegend belang is, ook gelet op het feit dat werknemer aan het begin van zijn carrière staat.

Werkgever maakt daar tegenover niet aannemelijk dat werknemer beschikt over belangrijke informatie waarmee hij Qirion een concurrentievoordeel geeft, of dat de indiensttreding van werknemer bij Qirion zal leiden tot verlies van werk. Qirion blijft ook na de overstap van deze werknemer klant bij de huidige werkgever. In een telefoongesprek heeft Qirion dit ook aan een directielid van de huidige werkgever bevestigd.

Het oordeel van de kantonrechter is, dat het concurrentie- en relatiebeding wordt geschorst voor zover die werknemer verbieden om in dienst te treden bij Qirion in de betreffende functie.

De les

Het gebeurt in de huidige krappe arbeidsmarkt dikwijls dat werkgevers vertrek van werknemers willen tegenhouden met een beroep op het concurrentiebeding. Daarvoor zijn echter andere middelen, zoals het bieden van beter loon en doorgroeimogelijkheden.

Slot

Bent u werkgever of werknemer. En heeft u te maken met vragen over een concurrentiebeding? Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 0180- 47 26 75.

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via