Kilometerstand tweedehands auto

dinsdag 6 november 2018

U koopt een auto. Maar achteraf blijkt de kilometerstand 100.000 kilometer hoger te zijn dan de teller aangaf. Krijgt u dan uw geld terug? Het hof in Arnhem oordeelt in een recente uitspraak dat dit inderdaad het geval is.

De feiten
Bij een handelaar in tweedehands auto’s koopt een vrouw een tweedehands Seat Leon. De kilometerteller van de Seat geeft een kilometerstand aan van 128.828 kilometer. Na onderzoek via de Dienst Wegverkeer (RDW) blijkt de werkelijke kilometerstand 100.000 kilometer meer te zijn. Daar had koopster niet op gerekend.

De koopster eist bij de kantonrechter terugbetaling van de aankoopsom van de Seat Leon en wettelijke rente. Ook eist zij schadevergoeding voor reparaties en APK-keuring. De kantonrechter oordeelt dat zij geen recht heeft op teruggave van geld, aangezien zij de auto inmiddels doorverkocht. De koopster gaat tegen het vonnis van de kantonrechter in hoger beroep bij het hof in Arnhem.

Beoordeling
Het hof oordeelt dat sprake is van consumentenkoop. Bij consumentenkoop heeft de koper extra (wettelijke) bescherming. Op grond van artikel 7:17 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) dient de auto te beantwoorden aan de overeenkomst tussen partijen. De koopovereenkomst geeft een kilometerstand aan die 100.000 kilometer lager is dan de werkelijke kilometerstand. Dit betekent dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst door de autohandelaar.
Omdat de auto niet beantwoordt aan de koopovereenkomst (kilometerstand is 100.000 hoger), is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst aan de zijde van de verkoper. De koopster is daarom bevoegd de koopovereenkomst de ontbinden. Herstel van de oorspronkelijke tellerstand is immers onmogelijk?

De autohandelaar stelt dat koopster een onderzoeksplicht heeft. Het hof overweegt dat dit in deze situatie geen gewicht in de schaal legt. Koopster mocht er op vertrouwen dat de door de autohandelaar opgegeven kilometerstand juist was. Daarbij is van belang dat de advertentie vermeldde dat de kilometerstand bleek uit opgave van de RDW en het logo van de Nationale Autopas (NAP). De NAP is onderdeel van de RDW. Deze zorgt dat de kilometerstanden die geregistreerd worden bij onder andere APK en ANWB pech hulp verwerkt worden, en dat teller fraude zo steeds moeilijker wordt.

Het hof ontbindt de koopovereenkomst. De koopster krijgt de aankoopsom van de auto terug.

Slot
Deze uitspraak laat zien dat het de moeite loont om de kilometerstand van een tweedehands auto te controleren. U kunt dat doen via de RDW.

Heeft u vragen over de aankoop van een tweedehands auto? Bel dan naar 06 338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via