Non-conforme camper?

woensdag 18 november 2020

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Is de camper conform de koopovereenkomst of niet? Over deze vraag spreekt de kantonrechter in Utrecht zich uit in een zaak over een tweedehands camper.

Relevante feiten

Eisers kopen op 19 mei 2017 bij een bedrijf een camper voor het bedrag van € 23.000. De kilometerstand is dan 112.940 kilometer. Een dag eerder werd de camper APK goedgekeurd.

Op 25 april 2018, bijna een jaar na aankoop, krijgt de camper opnieuw een APK keuring. De camper heeft dan ongeveer vierduizend kilometer gereden met de nieuwe eigenaar. Bij deze keuring blijkt dat een onderdeel van de reminrichting niet juist is bevestigd, de bladveer rechtsachter op het ijzer komt en de hoofdbalk ver gevorderde roestschade vertoont. Mede om deze redenen wordt de camper afgekeurd.

Eisers laten vervolgens een expertiseonderzoek uitvoeren naar de omvang en het moment van ontstaan van de schade. Daaruit blijkt dat de roestschade aan de camper van een dergelijke omvang al voor een langere periode aanwezig moet zijn geweest. En dat men deze bij de APK keuring van 18 mei 2017 had moeten opmerken. Ook merkt de expert op dat men al eens eerder probeerde de roestschade aan de hoofdbalk te herstellen. Maar dit deed men op een onprofessionele manier.

Eisers geven het bedrijf dat de camper aan hen verkocht gelegenheid om de gebreken te verhelpen. Dit doet het bedrijf niet. Daarop ontbinden kopers de koopovereenkomst buitengerechtelijk. Zij gaan naar de kantonrechter en eisen primair teruggave van de koopprijs, subsidiair een verklaring voor recht dat de herstelkosten van de camper vergoed moeten worden. Reden hiervoor is dat de auto niet aan de koopovereenkomst beantwoordt (non-conform is) in de zin van artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek.

De verkoper stelt dat de camper bij de aankoop in orde was omdat die APK gekeurd was.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek (BW). Want de koper is een particulier, de verkoper een professioneel bedrijf.

Vervolgens stelt hij twee vragen aan de orde:

1. Mocht men bij de aankoop van de camper verwachten dat die op dat moment vrij was van zulke in aanleg aanwezige gebreken. Gebreken die op de korte termijn van minder dan één jaar en met slechts 4.000 afgelegde kilometers tot zulke hoge reparatiekosten zouden leiden?

2. Zo ja, was er sprake van dergelijke gebreken bij aankoop?

Bij het antwoord op vraag 1 wijst de kantonrechter op de volgende zaken. Eisers stellen dat de aankoopprijs van € 23.000 een indicatie is dat de camper zo goed is dat daaraan op korte termijn geen grote problemen te verwachten zijn. De gedaagde verkoper stelde daar niets tegenover aangezien die bij de zitting afwezig was.

Eisers stelden ook dat de afstand van 4.000 kilometer die de camper reed betrekkelijk weinig is. Ook dat betwistte de verkoper niet.

Verder tonen eisers aan dat de verkoper in verband met de aankoop verschillende belangrijke onderdelen van de camper vervingen. Het betreft onder meer een distributiesnaar en verschillende remleidingen. De kantonrechter oordeelt daarom dat de verkoper de indruk wilde wekken dat na de aankoop van de camper voorlopig geen grote uitgaven voor onderhoud te verwachten zouden zijn.

Hier komt bij dat de verkoper een garantie van zes maanden op de camper gaf. Dit droeg bij aan het beeld dat de koper mocht hebben dat de camper geen in aanleg zeer grote gebreken heeft.

De kantonrechter concludeert dat koper mocht verwachten dat de camper niet behept was met gebreken die binnen het jaar bij zeer gematigd gebruik van de camper aanleiding zouden geven tot zeer grote reparatiekosten.

Vervolgens beantwoordt de kantonrechter ook de tweede vraag bevestigend. Verkoper dient daarom de koopsom van € 23.000,00 aan de verkoper terug te betalen. Verder dient deze een schadevergoeding van in totaal € 975,00 aan de kopers te betalen, onder meer voor de kosten van het expertiserapport.

Slot

Heeft u vragen over de aankoop van een camper of ander motorvoertuig? Neem dan contact op door te bellen naar 06- 338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

U vindt de uitspraak hier

Deel dit bericht via