Nul-urencontract terecht vernietigd door werkneemster

dinsdag 31 oktober 2023

Een werkneemster met een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week ondertekent bij dezelfde werkgever vervolgens een nul-urencontract. Ten onrechte, zo blijkt.

De feiten

Een werkneemster treedt per 30 oktober 2022 in dienst bij een zonnestudio op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. De afgesproken arbeidsduur is 32 uur per week. Op 27 april 2023 meldt de werkneemster zich naar eigen zeggen telefonisch ziek. De werkgever haalt haar vervolgens op, brengt haar naar het werk en laat haar daar een nul-urencontract ondertekenen. Per brief van 11 juli 2023 vernietig de werkneemster dit nul-urencontract. Volgens haar was sprake van dwaling, bedrog of van misbruik van omstandigheden. Door haar ziekte begreep zij niet wat van haar werd gevraagd toen zij het nul-urencontract ondertekende. Door de vernietiging van het nul-urencontract geldt volgens haar de oorspronkelijke tijdelijke arbeidsovereenkomst van 32 uur per week.

De werkneemster begint een kort gedingprocedure bij de rechtbank Rotterdam. En eist dat haar werkgever veroordeeld wordt om haar salaris te betalen vanaf mei 2023. De werkgever verweert zich met de stelling dat de werkneemster zich nooit heeft ziekgemeld.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat de werkneemster een nul-urencontract ondertekende in de zonnestudio van haar werkgever. Maar zij kreeg geen bedenktijd. Ook kreeg zij geen gelegenheid om juridisch advies in te winnen. Feitelijk deed de werkneemster met het ondertekenen van het nul-urencontract afstand van haar recht op loon. De werkgever beweert dat de werkneemster zelf zei dat zij minder wilde gaan werken en teveel druk ervaarde door 32 uur per week te werken. Maar zelfs als dat waar is, oordeelt de kantonrechter, is voldoende aannemlijk dat de werkneemster de gevolgen van het ondertekenen van het nul-urencontract niet heeft overzien.

Toch loopt deze procedure voor de werkneemster niet goed af. Want niet duidelijk is of zij zich inderdaad heeft ziekgemeld. Dat kan in een kort gedingprocedure niet worden uitgezocht. Daarvoor is een bodemprocedure nodig bij de kantonrechter. Een probleem hierbij is dat de werkneemster geen deskundigenverklaring van het UWV kan laten zien waaruit blijkt dat zij inderdaad ziek was. In een kort geding procedure is het laten zien van zo’n verklaring niet verplicht, maar in dit geval vindt de kantonrechter dat wel wenselijk.

Slot

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. U kunt bellen naar 0180 – 47 26 75. Ook kunt u een e-mail sturen naar harry@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag.

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via