Ontruiming huurwoning wegens overlast

maandag 3 oktober 2022

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Een huurster veroorzaakt overlast, bestaande uit overlast en alcohol- en drugsgebruik. De verhuurder spant een kort geding aan. Hoe beoordeelt de kantonrechter te Rotterdam deze situatie?

De feiten

Er komen veel klachten over overlast binnen over het gedrag van iemand die via een woonstichting een woning huurt. De politie wordt ingeschakeld. Die stelt een bestuurlijke rapportage op. De conclusie daarvan is dat de huurster structurele en ernstige overlast veroorzaakt. En dat het verblijf van de huurster voor omwonenden niet langer houdbaar is.

De woonstichting spant een kort geding aan en eist dat de huurster de woning zal ontruimen. Want in de huurovereenkomst staat dat de huurster geen hinder of last zal veroorzaken, maar dat doet zij wel. Verder is sprake van een onhoudbare situatie waardoor een onmiddellijke uitspraak cruciaal is. Een bodemprocedure kan niet worden afgewacht. De huurster betwist dat zij nog overlast veroorzaakt. Zij wijst er op dat zij onder meer een begeleidingstraject is gestart bij de organisatie Antes.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de huurster niet betwist dat zij overlast veroorzaakte. Bovendien komt uit de door de politie op ambtseed/ambtsbelofte opgemaakte bestuurlijke rapportage naar voren dat de huurster overlast veroorzaakt voor omwonenden en daar bovendien mee doorgaat ondanks waarschuwingen. Ten slotte blijkt ook dat drie omwonenden hun huur hebben opgezegd vanwege de door huurster veroorzaakte overlast.

De kantonrechter erkent dat de huurster belang heeft bij het behoud van haar woning. Maar het belang van de woonstichting weegt zwaarder. Er is sprake van een structurele overlastsituatie. Omwonenden worden in hun woongenot geschaad. Zij voelen zich niet meer veilig in hun eigen woonomgeving. De kantonrechter gaat mee in het betoog van de woonstichting dat die ook verantwoordelijk is voor het ongestoord huurgenot van andere huurders.

De huurster moet de woning dus ontruimen. Vanwege haar persoonlijke situatie krijgt zij daarvoor een maand de tijd. Dat is langer dan de gebruikelijke twee weken.

Slot

Bent u huurder of verhuurder. En heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op door te bellen naar 0180 – 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag.

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via