Privacy is geen reden...

zaterdag 6 november 2021

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Een zieke werknemer weigert toestemming te geven voor overdracht van zijn medisch dossier aan een nieuwe bedrijfsarts. Want privacy. Werkgever legt hem daarom een loonstop op. Terecht, zo blijkt.

Relevante feiten

Een manager bij Huawei meldt zich in 2018 ziek. Na twee jaar legt het UWV aan Huawei een loonsanctie op. Dit betekent dat Huawei ook na twee jaar ziekte het loon van de manager moet doorbetalen. En Huawei verantwoordelijk blijft voor de re-integratie van deze zieke werknemer.

Op 2 februari 2021 stuurt Huawei een e-mail aan werknemer. Daarin dreigt Huawei met een loonstop met ingang van 4 februari 2021. De reden voor die loonstop is dat werknemer een machtiging moet ondertekenen voor de overdracht van zijn medisch dossier. De werknemer weigert om dit te doen. Per e-mail van 9 februari 2021 meldt werkgever nogmaals dat een loonstop zal worden toegepast. Want de werknemer is niet bereikbaar. En hij frustreert nog steeds de re-integratie door geen toestemming te geven voor overdracht van zijn dossier. De gemachtigde van werknemer antwoordt dat de manager eerst kennis wil maken met de nieuwe bedrijfsarts. Daarna geeft hij misschien toestemming voor overdracht van het medisch dossier.

Huawei stopt de loonbetaling. Werknemer begint daarom een kort geding bij de kantonrechter te Amsterdam. Daarin eist hij uiteraard doorbetaling van zijn loon.

Oordeel kantonrechter

Bereikbaarheid werknemer

De kantonrechter staat eerst stil bij de vraag of werknemer inderdaad niet bereikbaar was, zoals Huawei beweert in de e-mail van 9 februari. De kantonrechter overweegt dat de manager via zijn gemachtigde aangaf dat hij niet bij zijn werk e-mail kon. Toch bleef Huawei e-mails naar dat account sturen. Huawei stuurde ook e-mails naar het privé e-mailadres van werknemer. Maar dat adres was volgens werknemer al langer niet meer in gebruik. De kantonrechter oordeelt dat Huawei onvoldoende moeite deed om met werknemer in contact te komen. Dat werknemer niet bereikbaar zou zijn geweest is daarom geen grond voor een loonstop.

Schriftelijke machtiging

Vervolgens gaat de kantonrechter in op de weigering van de werknemer om een schriftelijke machtiging te ondertekenen voor overdracht van zijn dossier aan een nieuwe bedrijfsarts. Werknemer was daartoe pas bereid als hij eerst kennis kon maken met de nieuwe bedrijfsarts.

Zorgplicht

De kantonrechter overweegt dat Huawei door het vragen van de machtiging uitvoering geeft aan de zorgplicht van artikel 7:658a Burgerlijk Wetboek (BW). En dat van een werknemer in het algemeen verwacht mag worden dat deze toestemming geeft voor overdracht van zijn dossier. Ook uit de KNMG Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie (2006) blijkt dat werknemer verplicht is om toestemming te geven. Het heeft niet zoveel zin dat een werknemer tijdens het spreekuur bij de bedrijfsarts verschijnt, terwijl deze niet van tevoren kennis kon nemen van het dossier van de werknemer. Zonder het medisch dossier kan de bedrijfsarts immers de werknemer niet de juiste behandeling geven. De kantonrechter oordeelt dat het belang van Huawei bij de voortgang van de re-integratie zwaarder weegt dan het belang van werknemer om eerst spreekuur-contact te hebben met de bedrijfsarts. Hierbij komt dat de werknemer ook geen redenen noemt waarom zijn privacybelang zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever.

Oordeel kantonrechter

Werknemer schond daarom het voldoen aan een redelijk voorschrift in de zin van artikel 7:629 lid 3 BW. De loonstop die Huawei hem oplegde is dan ook terecht opgelegd.

De les

In deze zaak beroept de werknemer zich op zijn recht op privacy. Maar dat recht is niet absoluut. Het komt altijd aan op een belangenafweging. De concrete omstandigheden van het geval bepalen hoe die uitvalt. Dat blijkt ook weer uit deze zaak.

Privacy en arbeidsrecht

Wilt u meer weten over privacy en arbeidsrecht? Lees dan deze eerdere blogs:

https://www.groenenboomadvocaat.nl/blog/inbreuk-op-persoonlijke-levenssfeer-niet-onrechtmatig/

https://www.groenenboomadvocaat.nl/blog/verborgen-camera-op-werkvloer/

https://www.groenenboomadvocaat.nl/blog/verborgen-camera-op-werkvloer-(2)/

https://www.groenenboomadvocaat.nl/blog/navraag-doen-over-sollicitant-toestemming-en-privacy/

https://www.groenenboomadvocaat.nl/blog/gebruik-van-informatie-op-internet-in-sollicitatieprocedure/

Meer weten?

Neem dan telefonisch contact op via 0180 - 47 56 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij zijn u graag van dienst.

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via