Tweedehands auto met motorstoring: niet goed, geld terug?

dinsdag 28 augustus 2018

Wie een tweedehands auto koopt, wil dat deze aan de koopovereenkomst beantwoordt. En niet, dat die een gebrek of motorstoring heeft. Maar wat als de auto niet in orde blijkt? In de hier besproken uitspraak gaat de koper van een tweedehands BMW met de autoverkoper in gesprek over een Vanos storing. Partijen eindigen bij de kantonrechter die op 4 april 2018 uitspraak doet. Wordt het: niet goed, geld terug?

De feiten
Op 2 april 2016 levert Autobedrijf Middenmeer een tweedehands BMW 325i aan de koper voor een bedrag van €12.000,00. Aan de auto zit zichtbare blikschade aan de voor- en zijkant. Op de factuur staat de stempel van Autobedrijf Middenmeer met daarbij de melding: “schade wordt gerepareerd”. De factuur is door de koper en Autobedrijf Middenmeer ondertekend. De koper voldoet het aankoopbedrag op 2 april 2016, waarna ook de levering plaatsvindt.

De schade aan de auto bestaat uit een motorstoring en kapotte verlichtingskappen. Ondanks meerdere pogingen van het autobedrijf, is de zogenaamde Vanos storing niet verholpen en moet koper zelfs nog bijbetalen. Naar aanleiding hiervan eist koper ontbinding van de koopovereenkomst. Bij brief van 27 juli 2017 ontbindt koper de koopovereenkomst met Autobedrijf Middenmeer en vordert de aankoopsom terug. Omdat autobedrijf Middenmeer het bedrag niet terugstort aan eiser, dagvaardt eiser Autobedrijf Middenmeer op 29 september 2017 voor de kantonrechter in Alkmaar. Hij eist terugbetaling van de aankoopsom van de BMW en wettelijke rente.

Beoordeling kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat het hier om een consumentenkoop gaat in de zin van artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek (BW). Autobedrijf Middenmeer handelt in de uitoefening van een bedrijf en eiser is een natuurlijk persoon die met de aankoop van de auto niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Autobedrijf Middenmeer verweert zich met de stelling dat hij als tussenpersoon voor eiser handelt en geen partij is bij de koopovereenkomst. Omdat op de factuur duidelijk een stempel staat van het autobedrijf, verwerp de rechter dit verweer.

Artikel 7:17 BW bepaalt dat een afgeleverde zaak, in dit geval een auto, aan de overeenkomst moet beantwoorden. Door de telkens terugkerende Vanos storing was dit niet het geval. Een zaak voldoet volgens artikel 7:18 lid 2 BW niet aan de overeenkomst als binnen zes maanden na aanschaf een probleem openbaar komt. Het maakt hierbij niet uit dat het om een tweedehands auto gaat. Het autobedrijf gaf aan geen garantie te geven op technische mankementen. De rechter verwerpt dit verweer. Artikel 7:6 BW zegt dat niet in het nadeel van consumenten mag worden afgeweken van de wet. Dus ook niet van de wettelijke bepalingen over non-conformiteit.

De rechter oordeelt dat de auto bij aflevering op 2 april 2016 niet aan de overeenkomst voldeed. Er is daarom sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door het autobedrijf. De koper is hierdoor bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

De autoverkoper stelt dat de Vanos storing voor ongeveer €250,00 kan worden verholpen. Gezien de belangen van de partijen, ontbindt de kantonrechter de overeenkomst voor driekwart. Reden hiervoor is dat de koper al in een jaar tijd 15.000 km reed met de auto. Het autobedrijf moet driekwart van de aankoopsom (2/3 x €12.000,00 = €8.000,00) aan de koper terugbetalen, plus de wettelijke rente vanaf 24 augustus 2017. De koper op zijn beurt moet de auto binnen drie werkdagen terugbrengen naar de verkoper.

Slot
Uit deze uitspraak blijkt dat de kantonrechter de koopovereenkomst van een auto ontbindt als de auto niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. De koopovereenkomst meldde: schade wordt gerepareerd. Maar dat deed de verkoper niet. Dat kost de verkoper € 8.000,00.

Heeft u problemen met een tweedehandsauto, en wilt u weten wat uw rechten zijn? Aarzel dan niet en neem contact op via 06-338 24 563. Of stuur een e-mail aan info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak kunt u hier nalezen

Deel dit bericht via