Verborgen camera op werkvloer

donderdag 2 april 2020

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Werkgever ontslaat een goud stelende werknemer op staande voet. Het bewijs voor de diefstal levert werkgever met beelden die opgenomen zijn met een verborgen camera. Mag dat?

Relevante feiten en omstandigheden

Een bedrijf verleent diensten aan de afvalverwerkingsindustrie. In het kader van recycling wint het bedrijf waardevolle metalen en mineralen uit bodem-as. Eén van de zo gewonnen metalen is goud. Op een dag krijgt werkgever een anonieme tip dat er werknemers zijn die goud stelen. Werkgever onderneemt actie daarop en waarschuwt alle werknemers geen goud te stelen op straffe van ontslag op staande voet. Ook identificeert werkgever, geholpen door een bedrijfsrecherchebureau, de plekken waar waarschijnlijk goud verdwijnt en plaatst daar een verborgen camera. De camera maakt in de periode 25 oktober 2018 tot en met 9 november 2018 opnamen. Aan de hand van camerabeelden betrapt werkgever een stelende werknemer en ontslaat die op staande voet. De werknemer stapt naar de kantonrechter. Die stelt werkgever in het gelijk. Vervolgens gaat werknemer in hoger beroep bij het hof in ’s-Hertogenbosch. Daar voert hij aan dat werkgever de camerabeelden onrechtmatig verkreeg en dat die niet tot bewijs mogen dienen. Hoe oordeelt het hof?

Oordeel hof

Het hof overweegt dat filmen van werknemers met een verborgen camera in het algemeen niet is toegestaan. Een werknemer mag erop vertrouwen dat zijn privacy wordt beschermd. Daar staat tegenover dat de camera in dit geval noodzakelijk was om de waarheid te achterhalen. Er was een serieuze verdenking dat goud werd gestolen door werknemers. En een algemene waarschuwing van alle werknemers had geen enkel effect. Ook was de camera alleen gericht op de plek waarover werkgever informatie kreeg. Verder overweegt het hof dat de inzet van de verborgen camera in duur beperkt was, werknemers werden niet steeds gefilmd. Gelet op al deze omstandigheden oordeelt het hof dat de inzet van de verborgen camera in dit geval gerechtvaardigd en proportioneel is. Het belang van werkgever om te achterhalen welke werknemers goud weghalen, weegt zwaarder dan het privacybelang van werknemers. Minder ingrijpende maatregelen om de dief op te sporen, waren niet mogelijk.

Het hof overweegt verder dat er niet een algemene norm bestaat dat de rechter onrechtmatig verkregen bewijs buiten beschouwing moet laten. Het belang dat in een rechtszaak de waarheid aan het licht komt, weegt zwaarder. Alleen als er bijkomende omstandigheden zijn, is het gerechtvaardigd om bewijs uit te sluiten. En die waren in deze zaak niet aan de orde.

Conclusie

Een werkgever mag een verborgen camera inzetten om misstanden in zijn bedrijf of organisatie aan het licht te brengen. Maar de situatie moet dan zo zijn, dat die misstand niet op een andere kan worden opgelost. Het recht van werknemers op privacy mag een werkgever niet nodeloos schenden.

Slot

Bent u werkgever of werknemer? En heeft u te maken met vragen over privacy op de werkvloer? Neem dan gerust contact op en bel naar 06 – 338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via