‘Voetstoots aanvaarde’ tweedehands auto komt koper duur te staan

dinsdag 31 oktober 2017

Het doet ertoe onder welke voorwaarden iemand een tweedehandsauto koopt. Dat blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant van 28 september. In deze zaak aanvaardde koper bij aankoop van zijn Ford Focus de auto ‘voetstoots’ met slechts een beperkte garantie. Ook zag hij af van een aankoopkeuring. Toen de ontluchtingsslang van het koelsysteem scheurde en koper bijna vijfduizend euro schade leed, ving hij bot bij de rechtbank.

De feiten
Wat was er aan de hand? Een particuliere koper kocht bij een handelaar in tweedehands auto’s in november 2015 een Ford Focus met bouwjaar 2012 voor een bedrag van € 15.509,83.

De koopovereenkomst vermeldt het volgende over de afgesproken garantie:

“U heeft gekozen voor pakket 2

(…)

Pakket 1, 2 en 3 bevatten uitsluitend de omschreven garantievorm. U wenst geen gebruik te maken van elke andere vorm van garantie of BOVAG garantie. Voetstoots verkocht. (Gekocht zonder enige nadere bepaling of voorwaarde met alle zichtbare en onzichtbare gebreken)

(…)

Indien u geen gebruik maakt van de BOVAG garantie:

Wij hebben u geadviseerd een proefrit te maken alsmede het verzoek om de auto zelf goed te controleren. Tevens heeft u de mogelijkheid om zelf een aankoopkeuring uit te laten voeren door

bijvoorbeeld de ANWB, DEKRA of de merkdealer.”

Koper koos dus voor pakket 2. Dat houdt in dat de koper drie maanden recht heeft op garantie op de motor, versnellingsbak en aandrijving. Dus niet op andere onderdelen van de auto. Koper maakte ook een proefrit voordat hij tot aanschaf overging. Een aankoopkeuring vond de koper niet nodig.

Onderzoeksplicht verkoper voor terugroepactie?
In september 2016 scheurt de ontluchtingsslang van het koelsysteem van de Ford Focus. Koper heeft de auto dan nog geen jaar. Hij stelt de autohandelaar aansprakelijk voor de kosten van herstel van de auto. Daarbij meldt hij, dat al ongeveer een jaar lang een servicebericht voor de Ford Focus openstaat. Dat had de verkoper van de auto moeten weten, vindt de koper. Bovendien zijn alle eigenaren van een Ford Focus door Ford aangeschreven met het verzoek de ontluchtingsslang te laten vervangen.

De autoverkoper antwoordt dat de koper zelf een onderzoeksplicht heeft en dat de autohandel geen officiële Ford garage is. Daarom is de autoverkoper niet verplicht om eerst onderzoek te doen of er voor de Ford Focus een terugroepactie geldt.

Koper schakelt vervolgens een expert in. Die concludeert dat bij aankoop het defect met de koelslang nog niet aanwezig was. Koper legde sinds de aankoop bijna twaalfduizend kilometer met de tweedehands auto af. De expert meldt ook dat de schade niet zo groot was geweest als de koelslang tijdig preventief vervangen was. Hij merkt ook op dat de terugroepactie van Ford in verband met de koelslang niet geregistreerd wordt bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer of in andere algemeen toegankelijke (‘universele’) systemen.

Koper gaat naar de rechter
De schade aan de Ford Focus bedraagt € 4.898,52. Koper probeert via de rechter zijn schade te verhalen. Hij eist in de eerste plaats schadevergoeding, en in de tweede plaats vermindering van de koopprijs met het schadebedrag. Hij voert daarvoor de volgende argumenten aan.

In de eerste plaats stelt de koper dat hij geen waar voor zijn geld kreeg. In juridische taal: de auto beantwoordde niet aan de overeenkomst. Er was sprake van wanprestatie. Die wanprestatie bestaat hieruit, dat de auto een gebrek aan de ontluchtingsslang had en er openstaande serviceacties van Ford waren.

In de tweede plaats beroept de koper zich op dwaling. Wat dwaling is, staat in artikel 6:228 Burgerlijk Wetboek. In dit artikel is bepaald dat een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten vernietigbaar is. De koper stelt dat de verkoper hem had moeten melden dat er een terugroepactie voor de Ford Focus gold in verband met de ontluchtingsslang van het koelsysteem. Dan zou hij de auto niet hebben gekocht.

Beantwoordt de geleverde auto aan de koopovereenkomst?
De kantonrechter beantwoordt eerst de vraag of de auto wel of niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. Daarvoor hanteert hij de volgende regel:

“Ingeval een tweedehands auto wordt gekocht om daarmee, naar de verkoper bekend is, aan het verkeer deel te nemen, zal als regel moeten worden aangenomen dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst, indien als gevolg van een eraan klevend gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren.”

De auto beantwoordt dus niet aan de koopovereenkomst als die gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert door een gebrek aan die auto.

Vervolgens constateert de kantonrechter dat de auto inderdaad een gebrek had. Er stond een terugroepactie open voor de ontluchtingsslang. En die ontluchtingsslang begaf het ook inderdaad. Het gebrek was echter niet zodanig dat de koper niet met de auto veilig aan het verkeer kon deelnemen. Zolang de ontluchtingsslang het niet begaf, kon koper met zijn auto veilig de weg op. De kantonrechter oordeelt daarom dat de auto aan de overeenkomst beantwoordde. Hij wijst daarbij op wat partijen afspraken. Vooral het “voetstoots aanvaarden” van de tweedehands auto door koper, betekent dat geen sprake is van wanprestatie. In de woorden van de kantonrechter:

“Met name het voetstoots – derhalve met alle bekende en onbekende gebreken – aanvaarden van de auto, brengt met zich dat de koper na koop en levering de verkoper voor nagenoeg geen enkel gebrek meer zal kunnen aanspreken. Bijzondere omstandigheden, die met zich brengen dat sprake zou zijn van een uitzondering op genoemd uitgangspunt, zijn gesteld noch gebleken.”

Ook het beroep op dwaling vindt bij de kantonrechter geen ingang. Daarbij speelt onder andere een rol dat de expert constateerde dat de betreffende terugroepactie niet algemeen bekend gemaakt werd door Ford. De autoverkoper kon koper dus niets melden over de terugroepactie, omdat die er zelf ook niets van wist. Ook het feit dat de betreffende autohandel geen Ford dealer is, vindt de kantonrechter van belang. Dat betekent dat de autoverkoper niet kon en moest weten dat er een terugroepactie liep voor de betreffende auto.

Conclusie
De koper in deze zaak had dikke pech. Omdat hij met zijn tweedehandsauto veilig aan het verkeer kon deelnemen, beantwoordde die aan de koopovereenkomst. Dat de ontluchtingsslang van het koelsysteem niet in orde was bij aankoop, maakt dat voor de rechter niet anders. Uiteindelijk werd zijn tweedehands auto daardoor bijna vijfduizend euro duurder te zijn dan gedacht.

Gelukkig voor de autohandelaar had die de afspraken goed vastgelegd in een koopovereenkomst. Daardoor kon hij de schadeclaim van koper afweren. En als koper is het verstandig om een tweedehands auto nooit voetstoots te aanvaarden. Want je hebt dan nagenoeg geen enkele garantie, terwijl er toch forse schade kan ontstaan.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over de aankoop van een auto? Of verkoopt u auto’s en wilt u weten hoe u aansprakelijkheid voorkomt of uw zaken goed regelt? Neem dan contact op door te bellen naar 06-338 24 563. Of stuur een e-mail aan info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht via