Wanneer zijn algemene voorwaarden op website van toepassing?

maandag 8 april 2013

WANNEER ZIJN ALGEMENE VOORWAARDEN OP WEBSITE VAN TOEPASSING?
Algemene voorwaarden zijn volgens de wet alleen van toepassing als is voldaan aan de informatieplicht. Hoofdregel daarbij is dat de voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst zijn overhandigd. Maar hoe zit het nu als de algemene voorwaarden op de website staan? Gelden die dan ook?

De informatieplicht is geregeld in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 234. Meer informatie over de informatieplicht vindt u in een eerdere blog. Voor algemene voorwaarden die, zoals de wet het noemt, “langs elektronische weg” ter beschikking worden gesteld, gelden enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zoals:

  • De algemene voorwaarden moeten door de ‘wederpartij’ (klant) kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor latere kennisneming. Een pdf-bestand is een goede manier. Vergeet niet daarbij ook de mogelijkheid te bieden het programma Adobe Reader gratis te downloaden, zodat een klant naderhand niet kan zeggen dat de voorwaarden niet toegankelijk waren.
  • Het is niet voldoende om de algemene voorwaarden op een webpagina weer te geven, zodat de klant die kan kopiëren naar Word om ze zo op te kunnen slaan. Dan wordt immers een drempel opgeworpen om van de voorwaarden kennis te nemen.
  • De algemene voorwaarden moeten goed vindbaar zijn. Het beste is om ze op elke pagina op de website weer te geven. Op deze website staan ze onder aan elke pagina.

De wet maakt verder onderscheid tussen de situatie dat de overeenkomst op elektronische wijze (via internet) tot stand komt, en de situatie dat de overeenkomst offline tot stand komt.

De overeenkomst komt tot stand via internet.
Wanneer de overeenkomst via internet tot stand komt, u verkoopt bijvoorbeeld spullen via een webshop, gelden de volgende aandachtspunten:

  • De klant moet expliciet akkoord gaan met de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken waarbij is vermeld: Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. Uiteraard moet duidelijk zijn met welke algemene voorwaarden de klant instemt, die moet dus voor of bij het akkoord gaan de mogelijkheid hebben de algemene voorwaarden te bekijken. Ook moet de klant die op kunnen slaan. Let er op dat het vakje niet van tevoren al is aangevinkt!
  • Let er verder op dat u achteraf moet kunnen bewijzen dat de klant akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Zorg er daarom voor dat een en ander blijkt uit uw verkoopadministratie.

De overeenkomst komt offline tot stand.
De wet bepaalt dat, wanneer de overeenkomst offline tot stand komt, de klant expliciet toestemming moet geven voor kennisname van algemene voorwaarden via internet. Dat dient te gebeuren door aan de klant, bijvoorbeeld in de offerte of de overeenkomst, bekend te maken waar van de algemene voorwaarden op elektronische wijze kennis kan worden genomen. Het vermelden van een algemeen websiteadres is niet voldoende, dan moet de klant nog zoeken naar de voorwaarden. De juiste link moet worden genoemd, die direct toegang geeft tot de voorwaarden. Ook dient te worden vermeld dat de voorwaarden op verzoek langs elektronische weg (bijv. via e-mail) of op andere wijze zullen worden toegezonden. Er zijn immers mensen die geen internet hebben! Zeker wanneer u met consumenten zaken doet, is dat iets om rekening mee te houden.

De klant moet expliciet akkoord gaan met het op elektronische wijze beschikbaar stellen van algemene voorwaarden, het veiligst is daarom daarvoor apart te laten tekenen. Wanneer u alleen laat tekenen voor akkoord met de overeenkomst en de algemene voorwaarden, kan de klant later zeggen: Ik heb niet bedoeld aan te geven akkoord te gaan met kennisname van algemene voorwaarden via internet.

Vragen.
Wanneer u naar aanleiding van dit blog meer wilt weten over het gebruik van algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen door te bellen naar 06 -338 24 563, of door een e-mail te sturen naar info@groenenboomadvocaat.nl.

Deel dit bericht via