Wanneer zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing?

zaterdag 1 september 2012

Je gaat een overeenkomst aan met een klant en wilt dat daarop jouw algemene voorwaarden op een rechtsgeldige wijze van toepassing zijn. Wat moet je dan doen?

Aanbod en aanvaarding
Uiteraard moet worden voldaan aan de informatieplicht. Essentieel is verder dat algemene voorwaarden onderdeel uit moeten gaan maken van een overeenkomst. Een overeenkomst ontstaat door aanbod en aanvaarding. Voor de toepasselijkheid van je algemene voorwaarden is dus essentieel dat je klant die aanvaardt. Een beding in algemene voorwaarden met de strekking: ‘Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten’, heeft dus geen enkel effect zolang het niet is aanvaard.

Artikel 231 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat de gelding van algemene voorwaarden wordt aanvaard “door ondertekening of op andere wijze”. Van aanvaarding door ondertekening is sprake als in bijvoorbeeld de ondertekende offerte, bestelkaart of overeenkomst naar algemene voorwaarden wordt verwezen. Belangrijk is wel dat duidelijk is dat de ondertekening ook betrekking heeft op de algemene voorwaarden. Daarvan is bijvoorbeeld geen sprake als de algemene voorwaarden dun gedrukt op de achterzijde van het formulier zijn vermeld en op de voorkant niet duidelijk naar die algemene voorwaarden wordt verwezen. Duidelijke leesbaarheid van de algemene voorwaarden is ook een belangrijk punt. Ze mogen niet in een onleesbaar kleine letter worden afgedrukt, het begrip ‘kleine lettertjes’ mag dus niet te letterlijk worden opgevat. De algemene voorwaarden moeten zonder vergrootglas te lezen zijn.

Naast aanvaarding door ondertekening staat aanvaarding ‘op andere wijze’. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als in een offerte naar algemene voorwaarden wordt verwezen die op de achterzijde zijn afgedrukt en die offerte mondeling is aanvaard.

Orderbevestiging
Of algemene voorwaarden kunnen worden aanvaard door ondertekening van een orderbevestiging hangt af van wat daaronder wordt verstaan.

Een orderbevestiging kan zijn de schriftelijke bevestiging van een mondeling aanbod, dat wordt toegestuurd voordat een overeenkomst wordt gesloten. Wanneer in die orderbevestiging wordt verwezen naar algemene voorwaarden, en de ander het aanbod dat de orderbevestiging behelst, aanvaardt, is sprake van aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Een orderbevestiging kan ook neerkomen op een brief waarin een eerder gedaan aanbod wordt aanvaard. Wanneer in het aanbod naar algemene voorwaarden werd verwezen, geldt de orderbevestiging/aanvaardingsbrief ook voor de algemene voorwaarden.

Een orderbevestiging kan ook de uitwerking zijn van een reeds gesloten overeenkomst. Op hoofdpunten is overeenstemming bereikt, de details moeten nog worden uitgewerkt. In dat kader kan in een orderbevestiging ook naar algemene voorwaarden worden verwezen. Wanneer die worden aanvaard, zijn die van toepassing op de overeenkomst.

First Shot-rule
Welke algemene voorwaarden gelden als zowel jij als je klant naar algemene voorwaarden verwijzen? De hoofdregel is dat de voorwaarden van toepassing zijn van degene die als eerste zijn algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Dit wordt de zogenaamde ‘first shot-rule’ genoemd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar in een aanbod wordt verwezen kan worden geblokkeerd door die algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand te wijzen en de eigen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. Daar zal de oorspronkelijke aanbieder dan wel mee akkoord moeten gaan.

Tot slot
Heb je naar aanleiding van deze blog vragen? Of wil je algemene voorwaarden laten toetsen of op laten stellen? Neem dan nu contact op, en bel naar 06 - 338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl.

Deel dit bericht via