Wat mag je verwachten van een tweedehands auto?

donderdag 1 februari 2024

Auteur: Angela Stolk

Wat mag je verwachten van een tweedehandsauto?

Iemand koopt een tweedehands auto. Na 2,5 maand zijn er gebreken aan de koppeling. Kan de koper de auto terugbrengen en zijn geld terugkrijgen?

De feiten
In november 2022 koopt iemand een Fiat Punto van bijna 20 jaar oud, zonder garantie. De koopprijs is € 1.350,-. De auto wordt geleverd met een apk-keuring en nieuwe accu. Op 19 januari 2023 meldt de koper aan de verkoper dat het niet meer mogelijk is de auto in de versnelling te krijgen. Hij vraagt om dit te herstellen. Als de auto niet wordt hersteld, zal de koper de overeenkomst ontbinden, zo meldt de koper per brief. Op 14 februari 2023 is de Fiat naar de verkoper gebracht. Deze stelt vast dat de koppeling kapot is. De geschatte reparatiekosten zijn € 1.200. De verkoper biedt aan de kosten voor de helft te delen. De koper gaat hier niet mee akkoord en verzoekt de verkoper om het volledige aankoopbedrag binnen 7 dagen aan koper te voldoen. De Fiat is dan nog in bezit van de verkoper, zonder uitgevoerde reparatie. De verkoper stelt voor om de aankoopsom terug te betalen. De verkoper gaat niet akkoord met het voorstel van de koper om de koopprijs plus de bijkomende kosten te betalen, namelijk€ 2.073,03. Hierop ontbindt de koper de koopovereenkomst. Koper stelt dat hij van de auto mocht verwachten dat deze langer meegaat dan 2,5 maand zonder grote gebreken of onderhoud.

Op 12 mei 2023 krijgt de koper de mededeling dat de Fiat is vernield op de openbare weg, in de buurt van de locatie van de verkoper.

De koper wendt zich tot de kantonrechter. Hij stelt dat de schade die is ontstaan na ontbinding van de koopovereenkomst voor rekening van de verkoper komt. De verkoper had de auto veilig moeten stallen.De verkoper verweert zich met de stelling dat hij niet verantwoordelijk is voor deze schade, nu deze later en buiten het terrein is veroorzaakt en koper toestemming had gegeven de auto buiten te zetten.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat sprake is van consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek (BW). Want er is sprake van een koopovereenkomst tussen een consument en iemand die handelt in de uitoefening van een bedrijf. De vraag is of de auto beantwoordt aan de koopovereenkomst. Een auto moet veilig en volgens de verkeersregels kunnen deelnemen aan het verkeer. Een auto beantwoordt niet aan de overeenkomst als het door een gebrek een gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren, dat niet op een eenvoudige manier is op te lossen. Behalve als koper het risico van de gebreken heeft aanvaard (HR 15 april 1994, NJ 1995, 614). Bij consumentenkoop gelden strenge regels, de verkoper mag zich niet onttrekken aan de regels van conformiteit door geen garantie te geven. Wel mag van een tweedehandsauto minder verwacht worden. Het gaat om een auto van twintig jaar met een kilometerstand van ruim 132.000. De kans op gebreken is daarmee groter dan bij een nieuwe auto het geval is.

De rechter is van oordeel dat gezien de hoge leeftijd en de lage aanschafprijs het gebrek aan de koppeling voor risico van de koper komt. Mede doordat de auto zonder garantie is gekocht had de koper, behalve de apk, onderzoek kunnen verrichten naar de technische staat. Dit liet de koper na, waarmee deze de staat van de auto heeft geaccepteerd. Ontbinding van de koopovereenkomst was daarom niet gerechtvaardigd. Ook is de rechter van oordeel dat er geen afspraak tussen partijen is overeengekomen over het betalen van alle kosten omdat de verkoper niet akkoord is gegaan met alle bijkomende kosten, wat wel het voorstel van de koper was. De vordering is daarom niet toewijsbaar.

Verder wijst de rechter de vordering met betrekking tot de schade die later is ontstaan buiten het terrein van verkoper af, omdat de koper alleen de koopprijs heeft gevorderd. De koper moet wel de proceskosten van € 497,50 betalen.

Slot
Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op door te bellen naar 0180 – 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij zijn u graag van dienst. De volledige uitspraak vindt u hier.

Deel dit bericht via