Werkgever niet aansprakelijk voor verlies ringen werknemer

donderdag 10 oktober 2019

Een werkgever is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer. Maar dat betekent niet dat verlies van een tweetal ringen voor rekening van de werkgever komt. Dat is de uitkomst van een procedure bij de kantonrechter te Rotterdam.

Relevante feiten

Werkneemster, een schoonmaakster, vraagt werkgever of zij haar twee ringen in de kluis mag stoppen. Die kluis bevindt zich in het kantoortje van werkgever. Werkneemster krijgt de gevraagde toestemming en bergt haar twee ringen op in de kluis. Na afloop van het werk wil werkneemster haar ringen weer uit de kluis halen. Maar wat blijkt, de ringen zijn verdwenen.

Werkneemster laat het daar niet bij zitten. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de schade op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (BW). Zij stelt dat werkgever onvoldoende maatregelen nam of instructies gaf over hoe moet worden omgegaan met de kluis. Zij mocht er toch zeker op vertrouwen dat haar ringen veilig waren toen haar leidinggevende toestond om de ringen in de kluis op te bergen? Werkneemster stelt ook dat werkgever zich niet als ‘goed werkgever’ in de zin van artikel 7:611 BW gedroeg door de ringen te bewaren in een niet goed beveiligde kluis.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat artikel 7:658 BW niet van toepassing is als het gaat om verlies van persoonlijke eigendommen van een werknemer. Het artikel zegt dat een werkgever maatregelen moet nemen om te voorkomen dat een werknemer schade of letsel oploopt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Het gaat er, kort gezegd, om dat een werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving. Van belang is dat het gaat om schade die een werknemer oploopt ‘in de uitoefening van zijn werkzaamheden.’ Werkneemster werd door werkgever niet verplicht om haar ringen af te doen, daarom is het verlies van de ringen gaan schade die geleden werd in de uitoefening van de werkzaamheden. Het was volgens de kantonrechter een gunst dat werkneemster haar ringen in de kluis van werkgever mocht leggen. Het enkele feit dat zij dat deed, betekent niet dat werkgever aansprakelijk wordt op grond van artikel 7:658 BW voor het verlies van die ringen.

Omdat het een gunst was dat werkneemster de ringen in de kluis mocht leggen, is werkgever ook niet aansprakelijk op grond van goed werkgeverschap. Werkneemster wist dat de kluis niet op slot was toen zij ging werken. En ook, dat meerdere personen toegang hadden tot de kluis en de kluis regelmatig openstond.

De les

Niet alles wat in werktijd fout gaat voor een werknemer, komt voor risico van de werkgever. De werknemer heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om persoonlijke eigendommen.

Slot

Heeft u vragen over de aansprakelijkheid van een werkgever? Neem dan contact op door te bellen naar 06 – 338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via