Werknemer die te laat op werk komt, handelt niet ernstig verwijtbaar

dinsdag 13 december 2022

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Een buschauffeur komt geregeld te laat op het werk. Is dat ernstig verwijtbaar? Daarover sprak de kantonrechter Leeuwarden zich uit.

De feiten

Werknemer is buschauffeur bij Arriva, een openbaar vervoer bedrijf.

Hulpverleningstraject baat niet

Sinds 2017 verslaapt de buschauffeur zich met enige regelmaat. Arriva biedt in 2019 hulp en begeleiding aan door een psycholoog. Dit traject is succesvol afgesloten. Ook tijdens dit traject verslaapt de buschauffeur zich verschillende keren. Arriva spreekt de buschauffeur daarop aan en geeft hem na eerdere waarschuwingen een laatste waarschuwing.

Opnieuw ontvangt werknemer een hulpverleningstraject, bestaande uit sporten en bewegen in combinatie met psychologische begeleiding. Ook dit traject is in 2021 succesvol afgerond.

Waarschuwing

Opnieuw verslaapt de buschauffeur zich verschillende keren. Arriva wijst de buschauffeur erop dat hij rekening moet houden met ontslag op staande voet als hij zich opnieuw verslaapt. Arriva neemt ook praktische maatregelen om de buschauffeur tegemoet te komen. Hij gaat onder meer 36 uur per week werken in plaats van 40. Desondanks verslaapt de buschauffeur zich opnieuw op 11 augustus 2022.

Verzoek aan kantonrechter

Arriva wendt zich tot de kantonrechter met het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Primair op grond van verwijtbaar handelen in de zin van artikel 7:669 lid 3 e Burgerlijk Wetboek (BW). Subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsverhouding in de zin van artikel 7:669 lid 3 g BW. Arriva wijst daarbij op het feit dat een correcte toepassing van de dienstregeling van groot belang is omdat anders ritten uitvallen. Ook loopt Arriva dan inkomsten mis. Ook is volgens Arriva sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, zodat de buschauffeur geen recht heeft op een transitievergoeding. De buschauffeur voert aan dat hij huwelijksproblemen en een echtscheiding doormaakte, wat tot psychische problemen leidde. En dat het bereiken van een gedragsverbetering tijd kost, maar dat Arriva hem die tijd niet gaf.

Oordeel kantonrechter

Risicosfeer werknemer

De kantonrechter oordeelt dat van een buschauffeur kan worden verlangd dat hij stipt op tijd met zijn dienst aanvangt. Vaststaat dat dit bij de werknemer niet het geval is, doordat hij zich zo nu en dan verslaapt. Dit verslapen is aan de orde als de buschauffeur zich privé in lastige omstandigheden bevindt. Hij verzaakt dan één van zijn primaire verplichtingen, namelijk op tijd op zijn werk komen. Dat de werknemer zich verslaapt, ligt in de risicosfeer van werknemer.

Verder bood Arriva hulp aan en bleef steeds met de buschauffeur in gesprek. Deze kon echter niet aangeven wat hij nodig had om zich niet meer te verslapen. Daarom kan van Arriva niet worden gevergd de arbeidsovereenkomst met deze buschauffeur langer te laten voortduren.

Transitievergoeding

Ook oordeelt de kantonrechter dat de werknemer zijn recht op een transitievergoeding alleen kan kwijtraken in uitzonderlijke gevallen, als sprake is van evident ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer. Dit is geregeld in artikel 7:673 lid 7 c BW. In dat kader zijn de persoonlijke omstandigheden van de werknemer slechts van belang voor zover deze een rol spelen bij de vraag of sprake is van ernstige verwijtbaarheid.

Niet ernstig verwijtbaar

Gelet op de frequentie waarmee werknemer zich verslaapt, kan hem volgens de kantonrechter geen ernstig verwijt worden gemaakt. Het is niet schering en inslag en werknemer heeft inzet getoond om het probleem tegen te gaan. De door Arriva aangeboden trajecten zijn immers succesvol afgesloten. Daarmee is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten geen sprake.

Uitspraak

De werknemer krijgt dus van de kantonrechter een transitievergoeding mee. Die bedraagt € 14.788,78 bruto. Omdat geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid, houdt de kantonrechter bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rekening met de opzegtermijn. Daarom eindigt de arbeidsovereenkomst per 1 februari 2023.

Slot

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op door te bellen naar 0180 – 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via