Heeft restaurant recht op vermindering huurprijs?

vrijdag 15 april 2022

Een restaurantbedrijf exploiteert vier restaurants. Voor één restaurant eist het bedrijf bij de kantonrechter vermindering van de huurprijs. Maar met de verkeerde onderbouwing.

Relevante feiten

Sinds 14 januari 2016 huurt het restaurantbedrijf een bedrijfsruimte in Nederasselt. In verband met de coronacrisis verleent de verhuurder op 25 maart 2020 uitstel van betaling. Ook voor de daaropvolgende maanden geeft de verhuurder uitstel van betaling. Uitstel is geen afstel. Er ontstaat een geschil over de huurprijs. Per brief van 6 augustus 2020 eist de verhuurder volledige betaling van de achterstallige huur.

De verhuurder stapt uiteindelijk naar de kantonrechter in Nijmegen en vordert ontbinding van de huurovereenkomst. Reden voor de vordering is de huurachterstand die is ontstaan. De huurder stelt als tegeneis in dat de huurprijs wordt verminderd met vijftig procent. Reden hiervoor is dat door de coronamaatregelen van de overheid omzetverlies ontstond, wat een onvoorziene omstandigheid is die vermindering van de huurprijs rechtvaardigt.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat de Hoge Raad in een zogenaamde prejudiciële beslissing antwoord geeft op enkele vragen in verband met corona. Volgens de Hoge Raad is de coronasituatie een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in artikel 6:258 BW. De rechter kan de huurovereenkomst daarom aanpassen door de huurprijs te verminderen.

De kantonrechter overweegt verder dat de restauranteigenaar aan moet tonen dat hij als gevolg van de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus beperkt was in de mogelijkheden om het gehuurde te exploiteren. Dit kan door objectieve omzetcijfers over 2019 tot en met 2021 te laten zien. Zo kunnen de omzetcijfers tijdens de coronacrisis vergeleken worden met de omzetcijfers in de tijd daarvoor. De restauranteigenaar laat tot nu toe alleen omzetcijfers zien van de moedermaatschappij. Verder beweert hij dat hij vier restaurants heeft, en het betreffende restaurant een vierde van de totale omzet oplevert. Maar daar gaat de kantonrechter niet mee akkoord. Hij wil de omzetcijfers en de vaste lasten van de betreffende vestiging zien. Die mag de restauranteigenaar alsnog in het geding brengen. Om de huurder daartoe de gelegenheid te geven houdt de kantonrechter de zaak aan.

De les

Een bedrijf dat meerdere vestigingen heeft, moet de cijfers van de betreffende vestiging laten zien als men huurvermindering vordert in verband met de coronaomstandigheden.

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via