Lagere huurprijs vanwege coronamaatregelen

donderdag 4 februari 2021

Auteur: Harry Groenenboom

In een uitspraak van 21 januari oordeelt een bodemrechtervoor het eerst dat de coronamaatregelen recht geven op vermindering van de huurprijs. Voorwaarde daarbij is wel dat de restauranthouder een lagere omzet aantoont.

De feiten

De huurder exploiteert een restaurant. Als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met corona moet hij het restaurant vanaf 15 maart tot 1 juni 2020 sluiten. Naar aanleiding daarvan overlegt de huurder met de verhuurder over vermindering van de huurprijs. Maar tevergeefs. Uiteindelijk dagvaardt de verhuurder de huurder voor de kantonrechter te Den Haag. Hij eist onder meer ontbinding van de huurovereenkomst en betaling van achterstallige huur. De huurder stelt als tegeneis onder meer om te verklaren voor recht dat sprake is van onvoorziene omstandigheden. Ook vordert de huurder om te verklaren voor recht dat de verhuurder geen recht heeft op volledige huurbetaling zolang beperkende overheidsmaatregelen gelden in verband met corona.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid is in de zin van artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek(BW). Dit vanwege de omvang daarvan en de gevolgen voor de economie. De coronacrisis leidde tot een fundamentele verstoring van het evenwicht in de huurovereenkomst. Vanwege deze omstandigheden is het volgens de kantonrechter niet redelijk en billijk om te verlangen dat de huurovereenkomst ongewijzigd blijft.

In de discussie tussen de verhuurder en de huurder speelt ook de vraag in hoeverre de omzet van de huurder minder is vanwege corona. Want het restaurant van de huurder verkoopt veel afhaalmaaltijden. De kantonrechter oordeelt dat de huurder met overgelegde cijfers voldoende aantoont dat inderdaad sprake is van omzetverlies als gevolg van de coronasituatie.

De kantonrechter oordeelt verder dat de gevolgen van de coronaomstandigheden gelijk over partijen moeten worden verdeeld. Dit betekent dat de huurder 50% korting krijgt op de huurprijs over de periode vanaf 15 maart tot 1 juni 2020, en 15 oktober 2020 totdat de restaurants weer open mogen. Over de periode 1 juni 2020 tot 15 oktober 2020 golden er ook maatregelen voor de huurder. Over die periode vermindert de kantonrechter de huur met 25%.

Slot

Huurt of verhuurt u een bedrijfspand? En heeft u vragen over de gevolgen van de coronaomstandigheden voor de huurovereenkomst? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0180 - 47 26 75. Of stuur een e-mail naarinfo@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via