Leaseauto is (meestal) een arbeidsvoorwaarde

maandag 10 mei 2021

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Rechters spraken zich meermalen uit over de vraag of een leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. Het arrest van het hof Amsterdam van 28 juli 2020 levert nieuwe argumenten aan in die discussie. Reden genoeg om daarbij stil te staan.

De feiten

De Rabobank ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam van 18 oktober 2018. In die uitspraak oordeelde de kantonrechter voor alle 29 werknemers die aan die procedure meededen dat de leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. Meer daarover vindt u in deze blog.

De Rabobank voert aan dat de leaseauto steeds voor vijf jaar ter beschikking wordt gesteld. Dit staat ook in de Autoleaseregeling en in de individuele leasecontracten. Verder is het krijgen van een leaseauto gerelateerd aan de functie die iemand uitoefent. En dus niet aan de persoon van de werknemer. Verder stelt de Rabobank dat het recht op een leaseauto niet is opgenomen in individuele arbeidsovereenkomsten of in de cao.

Oordeel hof

Leaseauto met privégebruik is niet standaard een arbeidsvoorwaarde.

Het hof oordeelt dat het feit dat werknemers gedurende enige tijd een leaseauto hebben die zij ook privé gebruiken, niet betekent dat sprake is van een arbeidsvoorwaarde. Op dit punt oordeelt het hof dus anders dan de kantonrechter.

Twee uitzonderingen waardoor leaseauto wel een arbeidsvoorwaarde is.

Verder onderscheidt het hof twee situaties waarin dat anders ligt. De eerste is die waarbij bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst is afgesproken dat de leaseauto onderdeel is van de arbeidsvoorwaarde. De tweede is die waarbij de vijfjarige leaseovereenkomst tweemaal is verlengd. Na twee verlengingen mogen de betreffende werknemers er volgens het hof gerechtvaardigd op vertrouwen dat de leaseauto een arbeidsvoorwaarde is.

Op grond van deze criteria oordeelt het hof vervolgens dat 16 werknemers nog steeds recht hebben op een leaseauto. Hierbij speelt in zes gevallen mee dat de Rabobank niet aantoont dat de werknemer een andere functie uitoefent dan waarvoor de leaseauto werd verleend. En bij tien werknemers is sprake van de situatie dat zij tweemaal een verlenging kregen van het gebruik van de leaseauto. En die dus al meer dan tien jaar hebben.

In de andere gevallen kan de betreffende werknemer niet aantonen dat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst werd afgesproken dat een leaseauto onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden. Of dat de leaseauto voor een langere periode dan vijf jaar is toegekend.

De les

Ook na dit arrest heeft de werknemer nog steeds een sterke rechtspositie als het gaat om de vraag of de leaseauto een arbeidsvoorwaarde is.

Toch biedt deze uitspraak ook voor werkgevers een aanknopingspunt om hun kansen in een procedure over een leaseauto te vergroten. Zij kunnen bevorderen dat de zaak in hun voordeel uitpakt door met bewijzen te onderbouwen dat een werknemer inmiddels een andere functie kreeg. Dit liet de Rabobank in deze procedure volgens het oordeel van het hof na. Wellicht had het hof anders beslist als de Rabobank de functiewijziging van de betreffende werknemers beter had onderbouwd.

Slot

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Bel dan naar 0180 – 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij zijn u graag van dienst.

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via