Werkgever mag leaseauto niet afnemen

dinsdag 15 januari 2019

Opnieuw deed de rechter uitspraak over de leaseauto als arbeidsvoorwaarde. Geheel in lijn met de vaste rechtspraak oordeelt de kantonrechter dat dit niet is toegestaan. Ook niet als de ondernemingsraad achter de beleidswijziging staat.

De feiten
Per 1 januari 2016 fuseren de Rabobank en de dan nog zelfstandige lokale Rabobanken tot één Rabobank. Alle werknemers van de lokale banken komen per die datum in dienst van de Rabobank.

In de arbeidsovereenkomst van een aantal medewerkers staat een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van artikel 7:613 Burgerlijk Wetboek (BW). Dit betekent dat de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden mag wijzigen als hij daarbij een ‘zwaarwichtig belang’ heeft.

Rabobank stelde aan werknemers een leaseauto ter beschikking die zij ook privé mochten gebruiken. Sommigen al dertig jaar. Als de leasetermijn van vijf jaar voorbij is, krijgen de werknemers altijd een nieuwe auto.

De lokale banken hebben een verschillend beleid wat betreft leaseauto’s. De Rabobank wil daarvan af en adviseert om de centrale Autoleaseregeling van de Rabobank toe te passen.

Verschillende lokale banken gaan over tot strikte toepassing van de Autoleaseregeling per 1 januari 2018, met een overgangsregeling voor huidige leaserijders. Dit betekent dat een aantal werknemers hun leaseauto moeten inleveren.

Negenentwintig werknemers zijn het daar niet mee eens. Zij dagvaarden de Rabobank. Zij eisen een verklaring voor recht dat het ter beschikking stellen van een leaseauto aan hen een arbeidsvoorwaarde is. Ook eisen zij een verklaring voor recht dat eenzijdige wijziging van deze arbeidsvoorwaarde niet rechtsgeldig is. Zij wijzen er daarbij op dat de leaseauto onderdeel uitmaakt van de onderhandelingen bij indiensttreding. En dat er geen nadere voorwaarden aan het gebruik werden verbonden. Ook wijzen zij erop dat de leaseauto voor werknemers erg belangrijk is. Zij hoeven dan niet zelf een auto aan te schaffen en te onderhouden.

Beoordeling door de kantonrechter
De kantonrechter geeft de werknemers gelijk. Daarvoor noemt hij de volgende redenen.

Of sprake is van een arbeidsvoorwaarde hangt af van wat partijen van elkaar mochten begrijpen. De kantonrechter zegt het uiteraard wat meer juridisch en ingewikkeld, maar daar komt het op neer. De kantonrechter wijst er daarbij op dat een arbeidsvoorwaarde ook mondeling kan worden toegekend, of kan ontstaan uit een bepaalde gegroeide situatie. Het argument van Rabobank dat niet elke arbeidsovereenkomst melding maakt van een leaseauto is daarom niet van belang. De kantonrechter wijst er op dat het gebruik van de leaseauto niet afhankelijk is van de hoeveelheid gereden zakelijke kilometers. Daarmee staat gebruik van de leaseauto los van de uitoefening van de functie. Dit betekent dat in lijn met vaste rechtspraak de leaseauto een arbeidsvoorwaarde is.

Vervolgens onderzoekt de kantonrechter of Rabobank voor de werknemers die een eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van artikel 7:613 BW in de arbeidsovereenkomst hebben, de arbeidsvoorwaarden eenzijdig mogen worden aangepast. Werknemers met een dergelijk beding moeten er op bedacht zijn dat de arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen.

De kantonrechter oordeelt dat Rabobank voor de werknemers met een eenzijdig wijzigingsbeding de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig mocht wijzigen. Artikel 7:613 BW vereist een zwaarwichtig belang bij wijziging van de arbeidsvoorwaarde. Zo’n belang heeft Rabobank niet. De bank maakt winst. Van een economische noodsituatie is dus geen sprake. En dat het beleid wat betreft leaseauto’s niet bij elke vestiging van de bank hetzelfde is, is een probleem dat zich met de tijd vanzelf oplost. Dat de ondernemingsraad bij enkele vestigingen achter de beleidswijziging van de Rabobank stond, is een belangrijk gezichtspunt. Maar het maakt het belang van de Rabobank niet zwaarwichtig.

Aangezien werknemers met een eenzijdig wijzigingsbeding het afnemen van de leaseauto niet hoeven te accepteren, hoeven de andere werknemers dat zeker niet. Als ‘goed werknemer’ in de zin van artikel 7:611 BW hoeven zij niet te accepteren dat zij hun leaseauto moeten inleveren.

Conclusie
De uitspraak van de kantonrechter is in lijn met de rechtspraak op dit punt. Zie daarover bijvoorbeeld deze en deze eerdere blogs.

Slot
Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over de leaseauto of een andere arbeidsvoorwaarde? Neem dan nu contact op en bel naar 06 – 338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via