Leaseauto is een arbeidsvoorwaarde

vrijdag 31 maart 2023

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Een werknemer van de Rabobank komt in discussie met zijn werkgever over de vraag of de leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. Hoe oordeelt de kantonrechter?

De feiten

Leaseauto sinds 1999

Een medewerker van de Rabobank krijgt in juni 1999 een leaseauto. Het leasecontract wordt verschillende keren verlengd, uiteindelijk tot juni 2017. Sinds 2010 bestaat een centraal geadviseerde Autoleaseregeling binnen de Rabobank.

Leaseauto ingeleverd in 2015

In 2013 meldt de Rabobank aan de medewerker dat de leaseregeling zal worden afgeschaft. Per e-mail meldt de werknemer in reactie daarop dat hij al sinds 1999 een leaseauto gebruikt, en dat dit bijna voelt als een verworven recht. Maar ook dat hij altijd in zijn achterhoofd hield dat sprake is van een eindige situatie. Ook stelt hij dat de leaseauto op functionele gronden is toegewezen en dat zijn functie niet is gewijzigd. De Rabobank houdt vol dat de leaseauto moet worden ingeleverd. Op 1 mei 2015 doet de werknemer dit.

Uitspraak Hof Amsterdam

Op 29 december 2016 beslist de Rabobank dat vanaf 1 januari de centrale Autoleaseregeling Rabobank zal worden toegepast waardoor verschillende werknemers hun leaseauto moeten inleveren. Een aantal werknemers begint vervolgens een procedure. Die leidt tot de uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam van 18 oktober 2018.

In hoger beroep doet het Gerechtshof Amsterdam vervolgens uitspraak op 28 juli 2020. Het hof oordeelt dat het ter beschikking stellen van een leaseauto niet betekent dat sprake is van een arbeidsvoorwaarde. Het is echter wel een arbeidsvoorwaarde voor degenen bij wie dit bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst of bij het wijzigen van de functie uitdrukkelijk is overeengekomen. En ook voor degenen die langer dan tien jaar een leaseauto ter beschikking hebben gehad omdat de steeds voor vijf jaar aangegane leaseovereenkomst dan tenminste twee keer is verlengd. Want daarmee is sprake van een gerechtvaardigd vertrouwen dat sprake is van een recht op de leaseauto.

Beoordelingscommissie Lease

Voor de Rabobank betekent dit dat van geval tot geval beoordeeld moet worden welke werknemer wel of niet recht heeft op een leaseauto. Om dit mogelijk te maken stelt de Rabobank een Beoordelingscommissie Lease in. De werknemer krijgt bij deze commissie nul op het rekest. Vervolgens stapt de werknemer naar de kantonrechter te Amsterdam en vordert om te verklaren voor recht dat het ter beschikking stellen van een leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. Want hij heeft de leaseauto al meer dan tien jaar en de leaseovereenkomst is driemaal verlengd. Ook ontkent hij nu dat hij de leaseauto op functionele gronden kreeg toegewezen.

Oordeel kantonrechter

Functionele gronden

De kantonrechter overweegt dat niet blijkt dat de leaseauto op functionele gronden is toegekend. Dat staat niet in de arbeidsovereenkomst en ook niet in een ander relevant stuk. Tegen deze achtergrond is het feit dat de werknemer zelf meende dat sprake was van een toekenning van de leaseauto op functionele gronden onvoldoende om te concluderen dat de leaseauto gekoppeld was aan de functie van de werknemer.

Leaseauto is arbeidsvoorwaarde

Verder staat vast dat de werknemer de leaseauto meer dan tien jaar had en deze minstens tweemaal is verlengd. Op basis van het arrest van het hof Amsterdam van 28 juli 2020 mocht de werknemer er daarom op vertrouwen dat hij de leaseauto mocht houden bij een functiewijziging. De arbeidsvoorwaarde eindigt ook niet door het eindigen van een leasetermijn. Uit het feit dat tijdelijke contracten telkens stilzwijgend werden verlengd, volgt dat de werknemer mocht rekenen op een onbeperkte verlenging.

De werknemer heeft dus recht op een leaseauto. De vraag is nog wel, om welke categorie leaseauto het dan gaat. En ook hoeveel schade de werknemer lijdt doordat deze sinds 2015 niet meer over een leaseauto kon beschikken. Over die punten moet nader bewijs in het geding worden gebracht. Daarom houdt de kantonrechter de zaak aan.

Inmiddels staat wel vast: deze werknemer komt een leaseauto toe aangezien die tot de arbeidsvoorwaarden behoort.

Slot

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0180 – 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via