Ouderschapsverlof en organisatorisch ongemak

maandag 4 juni 2018

Heeft een werkgever het recht om een verzoek om ouderschapsverlof te weigeren? Bijvoorbeeld omdat werknemer moeilijk te vervangen is? Nee, dat mag niet. Het recht van de werknemer op ouderschapsverlof staat voorop.

In deze zin oordeelde ook de voorzieningenrechter in Utrecht op 13 december 2017.

De feiten
Werknemer is sinds 2010 voor werkgever werkzaam in de functie van inkoper/verkoper. Eind 2016 vraagt werknemer aan werkgever ouderschapsverlof. Werkgever wijst dit verzoek af. In het najaar van 2017 herhaalt werknemer zijn verzoek. Werkgever gaat daar opnieuw niet in mee.

Vervolgens gaat werknemer naar de kantonrechter en eist in kort geding ouderschapsverlof. De kantonrechter overweegt het volgende.

Van toepassing is de Wet arbeid en zorg (Wazo). Uitgangspunt daarvan is het recht van werknemer op ouderschapsverlof. Op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan werkgever een door werknemer gewenst verlof wijzigen (artikel 6.5 lid 3 Wazo) en in uitzonderlijke gevallen geheel weigeren.

Wanneer is sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang? Daarvan is sprake als de afwezigheid van een werknemer niet via de normale bedrijfsvoering en inzet van het overige personeel kan worden opgevangen en dit ernstige gevolgen heeft.

Werkgever stelt dat werknemer onmisbaar is in de bedrijfsvoering vanwege zijn specialistische kennis op het gebied van inkoop en verkoop van ‘cooked poultry’. Werknemer is de enige binnen het bedrijf met kennis, ervaring en relevante contacten op dat gebied. Werkgever stelt ook dat er weinig mensen zijn met vergelijkbare kennis. Bovendien zijn die mensen moeilijk te krijgen omdat zij gebonden zijn aan een concurrentie- of relatiebeding.

Werknemer brengt daar tegenin dat in zijn functie algemene vaardigheden op het gebied van inkoop en verkoop van belang zijn. Voor zover bijzondere kennis nodig is, is die algemeen toegankelijk en snel te verwerven. Verder noemt werknemer twee collega’s die hem zouden kunnen vervangen. De kantonrechter oordeelt daarom dat de argumenten van werkgever niet steekhoudend zijn.

De kantonrechter oordeelt verder dat ‘organisatorisch ongemak’ bij de werkgever geen reden mag zijn om ouderschapsverlof te weigeren. Dat het misschien lastig is om externe kandidaten te vinden om werknemer deels te vervangen, is niet doorslaggevend.

De kantonrechter wijst de vordering van werknemer om ouderschapsverlof op te nemen toe. Daarbij komt hij werkgever een klein beetje tegemoet. Werknemer eiste om binnen 24 uur ouderschapsverlof op te mogen nemen. In plaats daarvan krijgt werkgever tot 1 januari 2018 de tijd om de organisatie aan te passen aan het ouderschapsverlof van werknemer.

Slot
Heeft u te maken met een verzoek om ouderschapsverlof? En wilt u weten wat uw rechtspositie is? Bel dan naar 06-338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht via