Poging om werknemer te ontslaan pakt duur uit voor werkgever

donderdag 8 april 2021

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Een groot bouwbedrijf neemt het niet zo nauw met de coronamaatregelen. En probeert zich te ontdoen van een werknemer die daar problemen mee heeft. Dat loopt verkeerd af.

Relevante feiten

Werknemer werkt sinds 2007 als Total Quality Manager bij een groot bouwbedrijf. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het arbobeleid in de organisatie.

'... een griepje...'

In maart 2020 breekt corona uit in Nederland. Als een werknemer duidelijk coronaklachten heeft, zegt de Total Quality Manager dat deze werknemer beter in quarantaine kan gaan. Een manager hoort dat en zegt dat dit niet nodig is. Want corona is maar ‘een griepje’. En als de Total Quality Manager het daar niet mee eens is, kan hij maar beter naar huis gaan.

Bij een vergadering in april 2020 zit men met vijf mensen bijeen in een kleine ruimte. De Total Quality Manager geeft aan dat hij dat niet fijn vindt. Opnieuw vertelt men hem dat corona maar ‘een griepje’ is en dat het bedrijf zich niet moet laten regeren door angst.

Op 2 juli 2020 vindt een etentje plaats in een restaurant. De Total Quality Manager verlaat het gezelschap voortijdig omdat het volgens hem niet mogelijk is om de coronamaatregelen in acht te nemen.

Bonus

Op 10 juli 2020 meldt werkgever aan werknemer dat hij slechts een bonus van € 2.000 krijgt. Normaal gesproken bedraagt de bonus € 20.000.

Ziekmelding

Op 13 juli 2020 meldt werknemer zich ziek. De bedrijfsarts constateert burn out klachten en een arbeidsconflict.

Hoewel de bedrijfsarts van meet af aan aangeeft dat mediation is aangewezen, weigert werkgever zeer lang om daaraan gevolg te geven.

Beëindigingsvoorstel

Werkgever doet in augustus 2020 tijdens een bezoek aan huis bij de werknemer wel een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook zet werkgever in dezelfde maand een vacature voor de functie van Total Quality Manager online.

Loonstop

Per 8 september 2020 stopt werkgever met de betaling van het loon. Want de werknemer is volgens deze werkgever niet ziek.

Verzoek tot ontbinding en tegenverzoek

Na nog veel meer gedoe verzoekt werkgever aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met de Total Quality Manager te ontbinden. De reden daarvoor is dat de werknemer volgens het bouwbedrijf verwijtbaar handelde in de zin van artikel 7:669 lid 3 sub e BW. Subsidiair beroept werkgever zich op een verstoorde arbeidsverhouding in de zin van artikel 7:669 lid 3 g BW.

De werknemer vordert als tegenverzoek onder meer een billijke vergoeding van € 320.000, een transitievergoeding van € 38.103,31 en pensioenschade van € 72.874,48.

Oordeel kantonrechter

Situatieve arbeidsongeschiktheid

De kantonrechter te Almere constateert dat de werknemer medisch gezien niet ziek is, maar dat sprake is van ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ als gevolg van een arbeidsconflict. Dit betekent dat het wettelijke opzegverbod bij ziekte niet van toepassing is.

Escalerend handelen werkgever

Verder oordeelt de kantonrechter dat de werkgever de situatie onnodig deed escaleren. De werkgever wilde met alle geweld een persoonlijk gesprek met de Total Quality Manager. Dit ondanks het advies van de bedrijfsarts om mediation in te zetten. En ondanks het aanbod van de werknemer om vanuit huis alvast weer wat werkzaamheden op te pakken.

Verstoorde arbeidsverhouding

Werknemer geeft tegenover de kantonrechter aan dat wat hem betreft de arbeidsverhouding inderdaad verstoord is. Daarom wijst de kantonrechter het verzoek van de werknemer op die grond toe.

Ernstig verwijtbaar

De werkgever handelde volgens de kantonrechter ernstig verwijtbaar door de corona richtlijnen van het RIVM niet of onvoldoende na te leven. Een werkgever heeft namelijk een vergaande verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers. Ernstig verwijtbaar is ook dat de werkgever ten onrechte een loonstop toepaste. Dit terwijl de bedrijfsarts mediation adviseerde.

Billijke vergoeding

Omdat de werkgever ernstig verwijtbaar handelde oordeelt de kantonrechter dat de werknemer recht heeft op een billijke vergoeding.

Uiteindelijk mag het bouwbedrijf aan de Total Quality Manager onder meer de volgende bedragen betalen:

- transitievergoeding van € 38.103,31 bruto;

- billijke vergoeding van in totaal € 58.051,04

- de nog niet uitbetaalde bonus over 2020 van in totaal € 18.000

- achterstallig salaris, verhoogd met 50% wettelijke verhoging.

Tel uit je winst.

De les

Uit deze uitspraak blijkt dat de rechter het niet naleven van de corona maatregelen door een werkgever als ‘ernstig verwijtbaar’ aanmerkt. Gelet op de verantwoordelijkheid die een werkgever heeft voor gezonde werkomstandigheden is dat goed te begrijpen. In deze blog wees ik er op dat een werkgever er verstandig aan doet om zorgen over corona bij een werknemer serieus te nemen.

De uitspraak vindt u hier: ecli:nl:rbmne:2021:1170

Deel dit bericht via