Vergoeding consignatiedienst (wachtdienst) is inkomen

donderdag 6 september 2018

Een werknemer heeft consignatiedienst (wachtdienst). Dat betekent dat zijn werkgever hem kan oproepen om bijvoorbeeld een storing op te lossen. Al jarenlang krijgt werknemer daarvoor een bepaalde vergoeding. Opeens verandert de werkgever dat. Wijzigt daarmee zijn inkomen? Ja, oordeelt de kantonrechter in Rotterdam in een recente zaak. En dat mag niet.

De feiten
Het geschil betreft de vergoeding voor een zogenaamde consignatiedienst. Werkgever, een bedrijf dat industriële gassen en chemische producten vervaardigt en verhandelt, betaalt daar uiteraard voor. Werknemers krijgen de gewerkte uren betaald, en daar bovenop nog twee uur. Daarnaast vergoedt werkgever de reistijd als overwerkuren. Over die vergoedingen staat niets in de cao of in de arbeidsovereenkomst van werknemers. De toepasselijke ondernemings-cao kwam vakbond FNV met werkgever overeen.

Per 1 januari 2017 wijzigt werkgever de vergoedingen. Bij een oproep tijdens consignatiedienst worden voortaan alleen nog de gewerkte uren betaald. Dus niet de twee uur extra. Reistijd wordt niet meer vergoed als overwerk. Wanneer een werknemer ziek is, krijgt die alleen tijdens de eerste week de consignatievergoeding doorbetaald. Daarna niet meer.

De vraag is, of de eenzijdige wijziging door de werkgever van de consignatievergoedingen door de beugel kan. Namens werknemers eist vakbond FNV dat de kantonrechter in Rotterdam voor recht verklaart dat de oude vergoedingen in stand moeten blijven.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter gebruikt de criteria die de Hoge Raad aanreikt in het arrest FNV /Pontmeyer van 22 juni 2018 (zie daarover deze blog). Dit betekent volgens de kantonrechter dat in dit geval de volgende omstandigheden van belang zijn:

  • vanaf 2001 keert werkgever de betreffende vergoedingen uit;
  • niet alleen de feitelijk leidinggevende maar ook de locatiemanager keurt uitbetaling van de vergoedingen telkens goed;
  • de salarisadministratie beschikt over een werkinstructie voor uitbetaling van de vergoeding voor de consignatiedienst;
  • HR-medewerkers van het bedrijf bezochten de betreffende vestiging regelmatig en zijn dus op de hoogte van de vergoedingen voor consignatiediensten.

Vanwege deze omstandigheden oordeelt de kantonrechter dat de werknemers er op mochten vertrouwen dat zij recht hadden op de toegekende vergoedingen. Dat daarover in de cao of de arbeidsovereenkomst niets staat, vindt de kantonrechter niet belangrijk. Uit de cao blijkt niet dat afwijking daarvan niet mogelijk is. Ook blijkt niet dat de bedoeling van de cao is om een uitputtende regeling te geven.

Omdat de vergoedingen voor consignatiedienst arbeidsvoorwaarden zijn, kan werkgever die niet zomaar veranderen. Dat kan alleen als de werknemers instemmen met een verandering van de arbeidsvoorwaarden. Of als de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding bevat. Of als de werkgever met een redelijk voorstel komt dat de werknemers als ‘goed werknemer’ in redelijkheid niet af kunnen wijzen.

De uitkomst van de procedure is dat de kantonrechter de werknemers in het gelijk stelt. De wijziging van de consignatievergoeding gaat niet door.

Slot
Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op, en bel naar 06 – 338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De hele uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via