Wanneer ontstaat nieuwe arbeidsvoorwaarde?

maandag 9 juli 2018

Een werkgever indexeert enkele jaren achtereen het salaris van zijn werknemers. Dat wekt bij de werknemers bepaalde verwachtingen. De rechtsvraag is nu: wanneer leidt een door de werkgever gevolgde gedragslijn er toe, dat voor werknemers een nieuwe arbeidsvoorwaarde ontstaat? Over die vraag sprak de Hoge Raad zich uit op 22 juni.

Gezichtspunten
De Hoge Raad stelt dat niet in het algemeen te zeggen valt wanneer sprake is van een nieuwe arbeidsvoorwaarde. Het komt aan op de zin die partijen aan elkaars gedragingen en verklaringen mochten toekennen. Dus: wat mochten zij redelijkerwijs van elkaar begrijpen? Daarbij noemt de Hoge Raad een aantal ‘gezichtspunten’ die in elk geval van belang zijn. Het gaat om de volgende gezichtspunten:

  1. de inhoud van de gedragslijn die de werkgever volgde;
  2. de aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en werknemer ten opzichte van elkaar innemen;
  3. de lengte van de periode gedurende welke de werkgever de betreffende gedragslijn volgde;
  4. wat werkgever en werknemer over die gedragslijn wel of niet aan elkaar verklaarden of juist niet verklaarden;
  5. de aard van de voor- en nadelen die voor werkgever en werknemer uit de gedragslijn voortvloeien;
  6. de aard en omvang van de kring van werknemers jegens wie de gedragslijn is gevolgd;

Natuurlijk laten deze gezichtspunten ruimte voor interpretatie. Maar ze vormen wel een kader dat helpt om uit te maken of wel of niet een nieuwe arbeidsvoorwaarde ontstond. Als een werkgever bijvoorbeeld al tien jaar het salaris indexeert, is de kans groot dat sprake is van een arbeidsvoorwaarde. Wanneer de werkgever dat één of twee jaar deed, is de kans dat een nieuwe arbeidsvoorwaarde ontstond veel kleiner. Dat vloeit voort uit gezichtspunt 3.

Slot
Heeft u te maken met een situatie waarin (mogelijk) een arbeidsvoorwaarde ontstond? En wilt u meer daarover weten? Bel dan naar 0180 - 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht via