Concurrentiebeding tijdelijke arbeidsovereenkomst

woensdag 4 oktober 2017

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten alleen geldig als dit schriftelijk is gemotiveerd. Dat is een gevolg van de invoering van (een deel van) de Wet Werk en Zekerheid. De motivering van het concurrentiebeding moet duidelijk maken dat sprake is van ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’, zo zegt artikel 7:653 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW).

Dat roept meteen de vraag op wanneer een concurrentiebeding voldoende gemotiveerd is.

Specifieke motivering
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat vooral van belang is dat een motivering voldoende specifiek is. De regering geeft aan dat van geval tot geval bekeken moet worden of er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Concreet betekent dit in elk geval dat het concurrentiebeding per functie en per individuele werknemer apart moet worden opgesteld. Een standaard concurrentiebeding zal daarom niet aan de eisen voldoen.

Om een motivering specifiek te maken, kunnen verschillende zaken in de motivering worden betrokken. Zoals:

  • werknemer is in een kleine markt actief;
  • werknemer wordt slechts in geringe mate door het concurrentiebeding benadeeld;
  • werknemer is niet gebonden aan werk binnen de branche en kan gemakkelijk werk vinden buiten de branche;
  • werkgever investeert veel in de werknemer; dit moet dan wel concreet worden gemaakt.

Relatiebeding
In het kader van artikel 7:653 BW wordt ook een relatiebeding als een concurrentiebeding gezien. Dit betekent dat ook een relatiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst gemotiveerd moet worden.

Van tijdelijk naar vast
De eis om een concurrentiebeding te motiveren geldt alleen bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Wanneer een tijdelijke overeenkomst wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, moet er op worden gelet dat het concurrentiebeding wordt aangepast. Want hoe specifieker een concurrentiebeding wordt gemotiveerd, hoe beperkter het bereik daarvan wordt. Dat is niet altijd wenselijk.


Tenslotte
Het is duidelijk dat sinds 1 januari in tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer kan worden volstaan met een standaard concurrentiebeding. Een concurrentiebeding is maatwerk. Bent u werkgever en wilt u zich hierover laten adviseren? Of bent u werknemer en heeft u een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding waar u vragen bij heeft? Schroom dan niet contact op te nemen. Bel 06- 338 24 563, of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl

Deel dit bericht via