Kapitein die naakt recreëert handelt ongepast, maar niet ernstig verwijtbaar

donderdag 30 september 2021

Auteur: mr. drs. H.L. Groenenboom

Een kapitein recreëert naakt op zijn schip. Ook laat hij zich tegen betaling masseren door zijn bemanningsleden. Ernstig verwijtbaar, stelt de werkgever. Hoe oordeelt de kantonrechter daarover?

Relevante feiten en omstandigheden

Werknemer komt in 2011 in dienst bij werkgever als kapitein van een handelsschip. Op 11 juli 2020 vertrekt zijn schip uit Zuid-Korea met een lading vloeibaar gas. De reis duurt tot 11 november 2020. Na deze reis ontvangt werkgever signalen over incidenten die zich tijdens deze reis zouden hebben voorgedaan.

Naar aanleiding van de ontvangen signalen stelt de werkgever een onderzoek in. Tijdens dat onderzoek komt aan het licht dat een aantal bemanningsleden niet langer met deze kapitein wil varen. Verschillende zeevarenden voelen zich niet altijd comfortabel met de communicatiestijl van de kapitein.

Ook blijkt dat de kapitein de gewoonte heeft om naakt te zonnen op één van de scheepsdekken. Verder laat hij zich (al dan niet naakt) door één van de bemanningsleden tegen betaling masseren.

Wanneer de kapitein geconfronteerd wordt met de uitkomst van het onderzoek schrijft hij een en ander toe aan het feit dat hij opgroeide in de vrijgevochten jaren zeventig. Hij erkent dat hij de tijdgeest (#metoo) niet goed aanvoelt en geeft aan te willen stoppen met het naakt zonnebaden en de massages. Desondanks probeert werkgever met een vaststellingsovereenkomst van de kapitein af te komen. Maar tevergeefs.

De kapitein meldt zich tenslotte ziek. Werkgever verzoekt aan de kantonrechter te Rotterdam om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Primair vanwege verwijtbaar handelen of nalaten in de zin van artikel 7:669 lid 3 e BW. Subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsverhouding in de zin van artikel 7:669 lid 3 g BW. En meer subsidiair op de cumulatiegrond van artikel 7:669 lid 3 i BW.

Oordeel kantonrechter

Volgens de werkgever bestaat het verwijtbaar handelen van de kapitein uit seksueel grensoverschrijdend gedrag en uit naaktrecreatie. Hiermee creëerde de kapitein volgens de werkgever een onveilige situatie aan boord. Terwijl het juist zijn verantwoordelijkheid is om voor een veilige situatie aan boord te zorgen.

Ernstig verwijtbaar?

De kantonrechter is met de werkgever eens dat het gedrag van de kapitein ongewenst is. Het tast zijn gezag als hoogste in rang op het schip aan. Ook oordeelt de kantonrechter dat het gedrag van de kapitein niet past in het huidige tijdsgewricht.

Het is echter ook waar dat de kapitein zelf ontkent dat zijn gedragingen seksueel getint waren. De massages waren puur voor ontspanning. Bovendien sprak werkgever de kapitein nooit eerder aan op zijn gedragingen. Ook zegde de kapitein toe om de betreffende gedragingen te staken. De kantonrechter wijst het verzoek om ontslag vanwege verwijtbaar handelen daarom af.

Verstoorde arbeidsverhouding?

Ook het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding vindt geen genade in de ogen van de kantonrechter. Artikel 7:669 lid 3 g eist namelijk dat de arbeidsverhouding niet alleen ernstig maar ook duurzaam verstoord is. De werkgever moet dus eerst onderzoeken of de arbeidsrelatie nog te herstellen is. Dat kan bijvoorbeeld door gesprekken of mediation. Een werkgever moet daarvoor zelf het initiatief nemen. Maar de werkgever deed geen serieuze pogingen om te onderzoeken of de arbeidsrelatie nog te herstellen is.

Cumulatiegrond

Dan beoordeelt de kantonrechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van de cumulatiegrond. Hij overweegt hierbij dat de cumulatiegrond bedoeld is voor gevallen waarbij de werkgever het ontslag niet kan onderbouwen vanuit één ontslaggrond, maar wel vanuit omstandigheden die te maken hebben met meerdere ontslaggronden samen. Zoals bijvoorbeeld een combinatie van onvoldoende functioneren en een verstoorde arbeidsverhouding. Gelet op wat de kantonrechter eerder overwoog is daarvan in deze situatie geen sprake.

Uitspraak kantonrechter

Kortom, de kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst met de kapitein te ontbinden af.

De les

De les voor werkgevers is dat het verstandig is om eerst stil te staan bij de eigen rol in het probleem met een werknemer voordat men de stap naar de kantonrechter zet. Wanneer de werkgever dat in deze procedure had gedaan, had men deze procedure waarschijnlijk achterwege gelaten. En zichzelf tijd en geld bespaard.

Je verzint het niet

De kantonrechter die deze uitspraak deed is mr. W.J.J. Wetzels. Deze kantonrechter geeft ook cursussen arbeidsrecht. Ik volgde verschillende daarvan. Een uitspraak die mij van Wetzels als docent bijbleef als hij iets vertelde over een zaak die hij als kantonrechter behandelde is: “Je verzint het niet.” Die uitspraak lijkt mij ook op deze zaak van toepassing.

Slot

Heeft u te maken met vragen over ontslag of ontbinding van een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op door te bellen naar 0180 – 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag.

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via