Onterecht ontslag op staande voet

maandag 22 maart 2021

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Werkgever gelooft niet dat zijn werkneemster echt ziek is en ontslaat haar op staande voet. Deze vecht haar ontslag aan bij de kantonrechter in Haarlem. Hoe pakt dat uit?

De feiten

Werkneemster werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 25 uur per week als barmedewerker en administratieve kracht.

Op 7 juli 2020 verlaat de barmedewerkster hevig geƫmotioneerd het werk.

Op 10 juli 2020 meldt de moeder van de barmedewerkster haar ziek bij de bedrijfsleider. Zes dagen later heeft zij opnieuw telefonisch contact met de bedrijfsleider. Zij geeft aan dat haar dochter symptomen van een burn-out en depressie vertoont en daarom thuis moet blijven.

Op 31 juli ontslaat werkgever de barmedewerkster op staande voet. De reden daarvoor is dat werkgever de ziekte van werkneemster betwist. Ook onderneemt werkneemster onvoldoende pogingen om werkgever te informeren. Verder is de barmedewerkster volgens de werkgever onvoldoende bezig met haar herstel.

Per brief van 2 augustus 2020 protesteert werkneemster tegen het ontslag en vraagt om doorbetaling van loon. Werkgever reageert daarop opnieuw door haar ziekte ter discussie te stellen.

Werkneemster schakelt de kantonrechter in en verzoekt het ontslag op staande voet te vernietigen en het loon door te betalen. Werkgever voert daartegen aan dat werkneemster niet rechtstreeks met werkgever contact had over haar ziekte. Ook voert werkgever aan dat werkneemster niet echt ziek is.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat het aan de bedrijfsarts is om te beoordelen of een werknemer wel of niet ziek is. Werkgever schakelde geen bedrijfsarts of arbodienst in om werkneemster te beoordelen. Verder blijkt nergens uit dat werkneemster onvoldoende meewerkte aan haar re-integratie.

De kantonrechter wijst er verder op dat ontslag op staande voet een uiterste middel is, en dat werkgever daarbij ook op de belangen van werkneemster moet letten. Want die verliest als gevolg van het ontslag opstaande voet haar inkomen. En heeft vervolgens geen recht op WW.

Na het bovenstaande kan het geen verrassing zijn dat de kantonrechter het ontslag op staande voet vernietigt. Ook moet werkgever het loon van werkneemster vanaf 1 augustus 2020 doorbetalen.

De les

Een ontslag op staande voet moet je als werkgever niet lichtvaardig geven. Dat is in elk geval een les die uit deze uitspraak kan worden getrokken.

Een tweede les is dat het raadzaam is om juridisch advies in te winnen voordat men als werkgever overgaat tot ontslag op staande voet. Want een basisregel in het arbeidsrecht is dat het aan de bedrijfsarts is om te beoordelen of een werknemer ziek is. En niet aan de werkgever. Als de werkgever dat had geweten, had hij het anders aangepakt en was de zaak voor hem niet verkeerd afgelopen.

Slot

Heeft u vragen over ontslag? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0180 -47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via