Schriftelijke aanzegging tijdelijke arbeidsovereenkomst per e-mail houdt stand bij de kantonrechter

dinsdag 24 oktober 2017

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst geldt de zogenaamde aanzegverplichting. Die houdt in dat een werkgever verplicht is aan de werknemer minimaal een maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te zeggen dat de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet. Wanneer de werkgever dit niet doet, moet hij maximaal een maand salaris extra aan werknemer betalen. Een en ander is geregeld in artikel 7:668 BW.

Het komt voor dat de werkgever per e-mail aan de tijdelijke werknemer aanzegt dat zijn arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Maar hoe sterk staat de werkgever als de werknemer ontkent dat hij de e-mail ontving? Recent beoordeelde de kantonrechter in Rotterdam een dergelijke situatie als volgt.

E-mail verliet de server van werkgever
In deze zaak ging het om een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar die eindigde op 1 april 2017. Uiterlijk op 1 maart 2017 moest werkgever dus schriftelijk aangeven of de arbeidsovereenkomst wel of niet zou worden voortgezet. Werkgever stelde dat dit inderdaad gebeurde. Om dit te bewijzen, toonde werkgever aan de kantonrechter een e-mail die op 24 februari om 14:24 uur aan werknemer verzonden was. Waar de kantonrechter echter nog meer waarde aan hechtte, was het overzicht van de IT-afdeling van werkgever. Daarin was te zien dat de e-mail aan werknemer de server van werkgever op 24 februari 2017 om 15:24 uur verliet.

Enkele ontkenning van ontvangst e-mail door werknemer niet voldoende
Werknemer ontkende dat hij de e-mail van werkgever ontving. Hij kon echter niet verklaren hoe dat mogelijk was. Werkgever toonde immers aan dat de e-mail zijn server verliet. Bovendien ontving werknemer andere e-mails van werkgever steeds zonder problemen. De kantonrechter vond de enkele ontkenning van werknemer dat hij de e-mail ontving te mager. Hij had met technisch bewijs moeten komen om duidelijk te maken hoe het kon dat hij juist deze e-mail niet ontving.

Niet gelezen is iets anders dan niet ontvangen
Werknemer wees ook nog op een e-mail van 30 maart 2017, waarin hij aan werkgever meldde dat de bedrijfsarts hem op 29 maart 2017 zei dat zijn arbeidsovereenkomst niet verlengd zou worden. Volgens werknemer blijkt daaruit dat hij op 29 maart 2017 nog van niets wist. De kantonrechter oordeelde dat dit ook kan betekenen dat werknemer de e-mail van werkgever van 24 februari 2017 niet las. Een niet gelezen e-mail is echter niet hetzelfde als een niet ontvangen e-mail.

Oordeel van de kantonrechter
De kantonrechter wees het verzoek van werknemer om werkgever te veroordelen tot uitbetaling van een maand salaris af. Werknemer werd ook veroordeeld in de kosten van werkgever. Gelukkig voor werknemer waren die nihil, aangezien werkgever zonder juridische bijstand procedeerde.

De les
Deze zaak laat zien dat aanzegging van de niet voortzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst per e-mail niet zonder risico’s is. Beter is het om de aanzegging per aangetekende brief met bevestiging van ontvangst te doen. Op die manier is gemakkelijk te bewijzen dat de brief met daarin de aanzegging door werknemer werd ontvangen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de aanzegverplichting? Of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan nu contact met ons op door te bellen naar 06-338 24 563. Of stuur een e-mail aan info@groenenboomadvocaat.nl

Deel dit bericht via