Werkgever betaalt billijke vergoeding van € 164.024,87

donderdag 8 februari 2018

Werkgever moet aan werknemer een bedrag van € 154.024,87 aan billijke vergoeding betalen. De reden? Werkgever zei steeds achteraf dat dingen niet goed gingen. Werkgever moest echter vooraf nadenken over hoe zij met haar werknemers omgaat. Dan was de arbeidsverhouding niet verstoord geraakt door een opeenstapeling van fouten en niet nagekomen toezeggingen. En dan werd werknemer ook niet ziek.

Dit is ongeveer de kern van het verwijt dat de kantonrechter bij de rechtbank Midden-Nederland aan werkgever maakt. De kantonrechter oordeelt vervolgens dat het feit dat de arbeidsverhouding verstoord raakte op grond van de wet meebrengt dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid. En dat betekent dat werkgever aan werknemer een billijke vergoeding moet betalen.

De feiten
Wat gebeurde er precies?

Werknemer is een gerespecteerd onderzoeksjournalist die hoog staat aangeschreven bij zijn vakgenoten. In 1998 maakt hij een reconstructie van de ontwikkeling van een fotorolletje van doodgeschoten moslims. De foto’s zijn in 1995 in Screbrenica door een Dutchbatter gemaakt. De ontwikkeling van het fotorolletje in Nederland mislukt. Reden voor de reconstructie is de stelling van het Openbaar Ministerie (OM) dat de ontwikkeling van het fotorolletje mislukte doordat bij de ontwikkeling iets fout ging. Uitkomst van de reconstructie is dat de door het OM gestelde fout niet tot gevolg had dat er geen beelden waren. Dit voedt het toch al bestaande beeld dat bij het OM sprake is van een doofpotcultuur.

Op verzoek doet werknemer later een tweede reconstructie. De uitkomst daarvan is tegengesteld aan de eerste. Het blijkt zeer waarschijnlijk dat het mislukken van de ontwikkeling van het fotorolletje toch veroorzaakt is door een menselijke fout.

In 2015, 20 jaar na de val van Screbrenica, wil werkgever een jubileumuitzending maken. Werknemer onderzoekt opnieuw alle scenario’s. En opnieuw is de conclusie dat het mislukken van het fotorolletje het gevolg moet zijn van een menselijke fout. Verschillende keren geeft de onderzoeksjournalist aan het erg belangrijk te vinden dat dit in de jubileumuitzending naar voren komt. De eindredacteur weigert dit met als belangrijkste argument dat hij de kwestie ‘journalistiek niet zo belangrijk’ vindt.

Beoordeling kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat het afdoen van de kwestie als ‘journalistiek niet belangrijk genoeg’ inhoudelijk onvoldoende is gemotiveerd. Daarbij is het ook kwetsend voor werknemer die, ook volgens werkgever, een gewaardeerd en gerespecteerd onderzoeksjournalist is.

Deel transitievergoeding komt in mindering op schade werknemer

Omdat werkgever ernstig verwijtbaar handelde, moet die aan werknemer een billijke vergoeding betalen. Interessant is dat de kantonrechter in navolging van de kantonrechter Maastricht een deel van de transitievergoeding betrekt bij de schadeberekening. Het gaat om dat deel van de transitievergoeding dat bedoeld is als vergoeding voor de kosten om weer een andere baan te vinden. In dit geval is dat, op aangeven van werknemer, een derde deel van de transitievergoeding. Dat resulteert in een bedrag van € 12.515,58. Dit bedrag trekt de kantonrechter af van de door hem berekende gevolgschade voor werknemer.

Immateriële vergoeding voor werknemer

De kantonrechter ziet geen grond voor betaling door werkgever aan werknemer van immateriële schadevergoeding. Daarvoor is in het algemeen een in de psychiatrie erkend ziektebeeld vereist, en dat heeft werknemer niet.

Toch kent de kantonrechter aan werknemer een immateriële vergoeding toe. Die is bedoeld als ‘immateriële genoegdoening’ voor het ernstig verwijtbaar handelen van werkgever. Die heeft geen ‘punitief karakter’, is dus niet bedoeld als strafsanctie voor werkgever. Maar die moet wel recht doen aan het feit dat door ernstig verwijtbaar handelen van werkgever een eind komt aan een arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd was aangegaan. De kantonrechter waardeert dit element van de billijke vergoeding op € 10.000,00 netto.

Slot
Uit de hier besproken uitspraak blijkt dat een werkgever er verstandig aan doet op een zorgvuldige manier met werknemers om te gaan. Dit geldt in nog sterkere mate als die werknemers, of sommige daarvan, aan hoge maatstaven van professionaliteit moeten voldoen. Een ogenschijnlijk niet zo’n belangrijke zaak kan dan zomaar een kwestie worden die werkgever veel geld kost.

Bent u werkgever of werknemer. En heeft u vragen over ontslag of een billijke vergoeding? Neem dan gerust contact op en stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Of bel naar 06 – 338 24 563. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht via