Werknemer met alcoholverslaving

woensdag 27 juni 2018

Mag een werkgever een werknemer met een alcoholverslaving ontslaan? Of moet hij juist zijn best doen om de werknemer te steunen in de strijd tegen alcohol? Over deze vraag oordeelde de kantonrechter te Rotterdam in een recente uitspraak.

De feiten
Werknemer is als vleesbewerker werkzaam voor een groothandel in vlees en vleeswaren. Op 8 september 2017 constateert werkgever dat werknemer in beschonken toestand aan het werk is. Werkgever is van mening dat werknemer daarmee de gedragscode die geldt binnen het bedrijf niet naleeft. Ook levert hij gevaar voor zichzelf en zijn collega’s op. Per aangetekende brief waarschuwt werkgever de werknemer en ontzegt hem voor één dag de toegang tot het werk.

Op 16 maart 2018 blijkt werknemer opnieuw niet nuchter als hij aan het werk is. Werkgever neemt bij werknemer een blaastest af. Daaruit blijkt dat werknemer inderdaad teveel alcohol gebruikte. Per aangetekende brief deelt werkgever vervolgens aan werknemer mee dat hij met onmiddellijke ingang op non-actief wordt gesteld. Ook deelt werkgever mee de arbeidsovereenkomst via de rechter te gaan ontbinden.

Vervolgens meldt werknemer zich ziek. Een psychiater constateert bij de vleesbewerker een alcoholproblematiek die verergerde doordat zijn vrouw een jaar geleden van hem scheidde.

Oordeel kantonrechter
Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werknemer omdat die ondanks meerdere schriftelijke waarschuwingen alcohol op de werkvloer gebruikte. Dit is volgens de werkgever verwijtbaar handelen in de zin van artikel 7:669 lid 3e BW.

Werknemer verweert zich met de stelling dat het opzegverbod tijdens ziekte geldt. Werkgever liet na om vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap steun en begeleiding te bieden aan werknemer. In plaats daarvan liet werkgever de situatie escaleren en dwong vervolgens het afleggen van een blaastest af, aldus de werknemer.

De kantonrechter is het met de werknemer eens dat het opzegverbod tijdens ziekte geldt. Op grond van artikel 7:670 lid 1 BW kan een werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen zolang de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte.

Weliswaar meldde werknemer zich pas ziek toen het verzoekschrift om de arbeidsovereenkomst te ontbinden al was ingediend. Op grond van artikel 7:671b lid 1 BWgeldt dan niet het opzegverbod tijdens ziekte. Maar in de omstandigheden van deze zaak vindt de kantonrechter dat een onredelijke uitkomst. Daarbij verwijst de kantonrechter naar de volgende omstandigheden:

  • Vast staat dat werknemer eerder met succes met de hulp van zijn vrouw is behandeld voor zijn alcoholverslaving. Nadat zijn vrouw in april 2017 wilde gaan scheiden, viel de werknemer terug in zijn alcoholverslaving. Tijdens de zitting geeft werkgever toe te hebben gemerkt dat werknemer sinds april 2017 een alcoholprobleem had, maar dat hij zich daar niet goed raad mee wist.
  • Daarom is volgens de kantonrechter al sinds april 2017 sprake van een alcoholverslaving die als een ziekte kan worden aangemerkt. Feitelijk was er daarom sprake van ziekte op het moment dat werkgever het verzoekschrift indiende. Daarom is volgens de kantonrechter ‘reflexwerking’ van het opzegverbod tijdens ziekte op zijn plaats. Reflexwerking betekent dat het ‘licht’ van het opzegverbod tijdens ziekte als het ware ‘reflecteert’ op de situatie van werknemer. Waardoor de kantonrechter de situatie van werknemer beoordeelt alsof het opzegverbod bij ziekte wel van toepassing is.
  • Het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden houdt direct verband met de alcoholverslaving van werknemer. Werknemer werkte al achttien jaar bij werkgever. En werkgever kende zijn privésituatie. Werkgever had werknemer daarom moeten ondersteunen en hulp moeten bieden. En niet de situatie aan moeten zien en werknemer een sanctie opleggen. Werkgever wist bovendien dat werknemer een verstandelijke beperking heeft.

Conclusie
Deze uitspraak bevestigt dat een alcoholverslaving in het arbeidsrecht als een ziekte wordt beschouwd. En ook, dat het opzegverbod bij ziekte reflexwerking kan hebben op grond van de omstandigheden van het geval. De kans dat de rechter reflexwerking aanneemt, is groter naar mate de redenen waarom de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt meer te maken hebben met de ziekte van de werknemer. In dit geval is het verband tussen het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de alcoholverslaving van de werknemer wel heel duidelijk.Slot

Heeft u te maken met alcoholgebruik op de werkvloer en wilt u weten wat uw rechtspositie is? Neem dan contact op en bel naar 06 – 338 24 563. Of stuur een e-mail aan info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht via