Transitievergoeding en billijke vergoeding van € 185.000

donderdag 11 januari 2018

Een verkeerde aanpak van vermeend disfunctioneren kan een werkgever veel geld kosten. Recent oordeelde de kantonrechter in Amsterdam dat werknemer recht had op een bedrag van € 185.000,00 aan transitievergoeding en billijke vergoeding. Wat zijn de fouten van werkgever? Werkgever laat na werknemer de gelegenheid te geven zijn verhaal te doen. En werkgever zet werknemer voor het blok met een verbetertraject.

De feiten
Een werknemer van 53 jaar oud is sinds 1988 in dienst van Kentucky Fried Chicken (KFC). Hij is restaurantmanager. Drie medewerkers klagen over hem bij het management van het hoofdkantoor. In reactie daarop schakelt het hoofdkantoor Hoffmann Bedrijfsrecherche in. Dit bureau presenteert een onderzoeksrapport waar weinig schokkende zaken in staan. KFC confronteert de werknemer met dit onderzoeksrapport. Vervolgens biedt KFC werknemer een verbetertraject aan bij een andere vestiging. De hele gang van zaken leidt tot ernstige psychische klachten bij werknemer. De psychiater die werknemer behandelt, stelt de diagnose Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Als oorzaak daarvan wijst de psychiater aan de manier waarop werkgever werknemer behandelde. Later geeft de behandelend psycholoog aan dat het herstel van werknemer wordt tegengewerkt door het gedrag van werkgever.

Vanzelfsprekend verslechtert de arbeidsverhouding door de hele gang van zaken. Uiteindelijk verzoekt werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden. Daarbij verzoekt werkgever ook te verklaren voor recht dat werkgever aan werknemer een transitievergoeding plus billijke vergoeding schuldig is van in totaal € 185.000,00. Werknemer wil dat de rechter het verzoek van werkgever afwijst. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst is volgens hem in strijd met het wettelijke opzegverbod bij ziekte.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat werkgever onjuist handelde door na de klachten van andere medewerkers over het functioneren van werknemer meteen Hoffmann Bedrijfsrecherche in te schakelen. Werkgever had de klachten van medewerkers over het functioneren van werknemer eerst met de werknemer zelf moeten bespreken. Ook zette werkgever werknemer te snel voor het blok door hem te verplichten op een andere vestiging een verbetertraject te volgen. En hem daarbij niet meer toe te laten tot de vestiging waar hij al vele jaren werkte.

Omdat voortzetting van het dienstverband het herstel van werknemer belemmert, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. Het opzegverbod bij ziekte staat daaraan niet in de weg. Grondslag voor de ontbinding is artikel 7:671b lid 6 sub b Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als het belang van de werknemer dat vereist. Omdat werkgever ernstig verwijtbaar handelde moet die aan werknemer een vergoeding van in totaal € 185.000,00 meegeven. Daarvan is € 75.347,14 transitievergoeding. De rest, een bedrag van € 109.652,86, is de billijke vergoeding. Daarnaast moet de werkgever ook de proceskosten van werknemer betalen.

Slot
Het luistert nauw hoe een werkgever met zijn werknemers omgaat. Bent u werkgever en wilt u weten of u juist handelt? Of bent u werknemer en vraagt u zich af of de manier waarop uw werkgever u behandelt wel juist is? Neem dan gerust contact op en bel naar 06 – 338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht via